contentmap_plugin

edroga001W Drezdenku uroczyście otwarto drugi odcinek obwodnicy miasta. - To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali wiele lat. Dla Drezdenka niesamowicie ważna, gdyż odciąży miasto od ruchu tranzytowego. Ważne jest też to, że wciąż priorytetem w województwie lubuskim jest poprawa dostępności transportowej. Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na modernizację i budowę dróg oraz obwodnic - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Od 18 stycznia kierowcy jeżdżą już drugim odcinkiem obwodnicy Drezdenka w ciągu dróg wojewódzkich 160 i 181 o długości 1,84 km. - W minionym roku udało się wykonać wszystkie prace. 2 km drogi za 12 mln zł. To nie tylko sama obwodnica, to również skrzyżowanie, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, dwa przejścia dla zwierząt – mówiła marszałek. I dodała, że w 2017 roku na drogi w regionie przeznaczono z budżetu województwa 100 mln zł.

Realizacja II etapu inwestycji miała na celu wyprowadzenie ruchu pojazdów z centrum miasta, a tym samym usprawnianie ruchu pojazdów w mieście i przejeżdżających tranzytem, co wpłynie na znaczną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt budowy obwodnicy Drezdenka – etap II współfinansowany był ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu to 12,1 mln zł, w tym wartość dofinansowania wyniosła 10,9 mln zł.

Budowa całej obwodnicy podzielona została na 4 etapy. Łączny koszt budowy to ok. 190 mln zł. Pierwszy odcinek obwodnicy Drezdenka zrealizowany został w 99 proc. ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 6,9 mln zł. Inwestycja została oddana do użytku w 2015 roku.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.