mapa S3 Zz podzialem na zadania 1 1 1GDDKiA zna już oferty w przetargu na kontynuację budowy drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ w województwie dolnośląskim.

 

Przetarg dotyczył kontynuacji budowy drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4) na odcinku od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ (długość 14,4 km). Oferty złożyły 4 podmioty, gdzie najtańszą ofertę, opiewającą na kwotę nieznacznie przekraczającą 228 mln zł brutto, zaproponowało konsorcjum firm z Mota-Engil Central Europe S.A. jako liderem. Najdroższą ofertę na blisko 295 mln zł brutto złożyła natomiast firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wszyscy wykonawcy zaoferowali skrócenie terminu realizacji o 2 miesiące oraz wydłużenie terminu gwarancji jakości o 5 lat. Rozpoczęła się weryfikacja ofert.

Co zostało do zrobienia?
Nowy wykonawca będzie miał 14 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na dokończenie prac z możliwością skrócenia tego okresu do 12 miesięcy, jeśli zadeklaruje to w swojej ofercie.
Do wykonania pozostało ok. 25% prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca będzie musiał m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny) oraz węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.