edroga044Otwarto oferty w powtórzonym przetargu na zaprojektowanie i budowę autostrady A1 na odcinku węzeł Piotrków Trybunalski Południe i węzeł Kamieńsk o długości 24,2 km. To ostatni odcinek pomiędzy Tuszynem a Częstochową, na który nie zawarto jeszcze umowy z wykonawcą.

 

Wpłynęło pięć ofert. Najniższa z nich opiewa na 857 mln zł, a najwyższa na ponad 1,5 mld zł, przy wartości kosztorysu blisko 897 mln zł. Komisja przetargowa bada oferty, a wybór najkorzystniejszej oferty planuje ogłosić w kwietniu br.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych i zrealizowanie inwestycji. W miejscu obecnych dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, pojawią się po trzy pasy dla każdej jezdni. Znikną wszystkie jednopoziomowe skrzyżowania, a w miejscach połączenia autostrady A1 z najważniejszymi szlakami regionu pojawią się węzły bezkolizyjne. Nawierzchnia przyszłej A1 będzie wykonana z betonu cementowego, co radykalnie podniesie jej trwałość.

A1 od Tuszyna do obwodnicy Częstochowy będzie miała ok. 81 km, łączny koszt realizacji to ok. 3,7 mld zł (w tym m.in.: prace budowlane, odszkodowania za nieruchomości, nadzór).

Trasa została podzielona na 5 odcinków realizacyjnych:
- odcinek A - węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe, długość ok. 15,9 km.
30 lipca 2018 r. podpisano umowę z konsorcjum Budimex i Strabag (wartość 478,9 mln zł);
- odcinek B - w. Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk, ok. 24,2 km
14 lutego 2019 r. otwarto oferty w ponownym przetargu (planowany wybór najkorzystniejszej oferty w kwietniu br.);
- odcinek C - Kamieńsk - Radomsko, ok. 16,7 km
14 września 2018 r. podpisano umowę z konsorcjum: Strabag i Budimex (wartość 573,1 mln zł);
- odcinek D - Radomsko - granica województwa, ok. 7 km
30 sierpnia 2018 r. podpisano umowę z przedsiębiorstwem INTERCOR (wartość 338,3 mln zł);
- odcinek E - granica województwa łódzkiego - węzeł Częstochowa Północ, ok. 16,9 km
23 lipca 2018 r. podpisano umowę na realizację z firmą POLAQUA (wartość 596,5 mln zł).

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.