IMG 0492Dobiega końca przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 łączącej Tucholę ze Świeciem. Kierowcy korzystają już z 8-kilometrowego odcinka nowej jezdni pomiędzy Rudzkim Młynem a Bysławiem. Od środy (12 grudnia) przejezdne będą też ulice Cegielniana i Warszawska w Tucholi.

 

Zaawansowane roboty trwają na odcinkach pomiędzy Rudzkim Młynem a Tucholą oraz od Terespola Pomorskiego do węzła na S5. Nowe nawierzchnie, ciągi pieszo-rowerowe oraz obejście Płazowa poprawią poziom bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców na tej ważnej trasie.

- To jedna z kilku dużych, realizowanych obecnie inwestycji na drogach wojewódzkich, które finansujemy dzięki wsparciu z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy wielu przebudowywanych drogach powstają ciągi pieszo-rowerowe – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Podstawowe odbiory techniczne odcinka inwestycji pomiędzy Rudzkim Młynem i Bysławiem przeprowadzono z końcem listopada. Jezdnia została wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstały też pobocza. Rowerzyści i piesi zyskali ścieżkę rowerową - separacja pojazdów i innych uczestników ruchu to najlepszy sposób na ograniczenie liczby wypadków. Wybudowano też nowe zatoki autobusowe, przepusty i odcinki chodników.

Elementem tego odcinka jest również obejście Płazowa. To zbudowana od podstaw, nowa część drogi o długości około 2 kilometrów. Kierowcy korzystają z niej już od sierpnia. Powstaje przy niej także oświetlony parking oraz punkt do ważenia pojazdów ciężarowych. Takie miejsca wykorzystywane są przez inspektorów transportu drogowego, którzy starają się wyeliminować z przebudowanych tras przeciążone tiry. Równocześnie odnawiana jest nawierzchnia wzdłuż starego przebiegu drogi w Płazowie. Autobusy podmiejskie i szkolne będą mogły, jak dotychczas, przejeżdżać przez tę miejscowość.

Od 12 grudnia kierowcy będą również korzystać z kompleksowo zmodernizowanej ulicy Cegielnianej w Tucholi. To koniec uciążliwych dla kierowców i mieszkańców objazdów centrum miasta. Drogowcy pracują jeszcze na ulicach Warszawskiej i Świeckiej.

Trwa również przebudowa mostu oraz budowa kładki dla pieszych i rowerzystów w Rudzkim Młynie. Prace są prowadzone połówkowo. Obowiązuje tu ruch wahadłowy. Poza tym modernizowany jest także odcinek z Terespola Pomorskiego do węzła na S5. W związku z prowadzonymi robotami, głównie bitumicznymi, w tym miejscu należy liczyć się z ruchem wahadłowym.

Samorząd województwa przeznaczył na tę jedną z największych inwestycji drogowych w regionie 72 mln zł. Realizujemy ją wykorzystując środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Warto podkreślić, że ze środków własnych województwa sfinansowano w tym roku odnowę odcinków w okolicach miejscowości Plewno i Bramka na drodze wojewódzkiej DW 240. Latem ułożono tam nową nawierzchnię. Dodatkowo w listopadzie przeprowadzony został także remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 240 w Błądzimiu. Te mniejsze zadania kosztowały ponad 2 mln zł.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.