edroga001W Piotrkowie Trybunalskim trwa budowa kolejnego odcinka obwodnicy N-S, od ul. Modrzewskiego do ul. Wojska Polskiego. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

- To bardzo ważna inwestycja dla Piotrkowian. Wybudowana droga znacząco przyczyni się do usprawnienia komunikacji w centrum miasta - mówił prezydent Krzysztof Chojniak i opowiadał o zakresie prac i kształcie obwodnicy. W śladzie nowej drogi wybudowano już większość infrastruktury podziemnej. W ostatnim okresie inwestycji na placu budowy królować będą drogowcy.

- Powstanie jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa oraz ronda przy skrzyżowaniach z ulicami Twardosławicką i Wojska Polskiego. Znajdą się tutaj także zatoki autobusowe, a po nowej drodze pojedzie komunikacja miejska – wyliczał prezydent, który podkreślił, że istotnym elementem będzie zieleń. - Zamiast trawnika posadzona zostanie łąka kwietna, a wzdłuż drogi znajdzie się osiemset drzew: tulipanowców i akacji kulistych - podkreślił prezydent Chojniak.

W połowie września, prawdopodobnie w nocy z 12 na 13, odbędzie się przepięcie wodociągu ze starej na nową sieć. Po wykonaniu tego elementu rozpocznie się budowa ronda przy ul. Wojska Polskiego, dlatego kierowcy powinni liczyć się z czasowymi wyłączeniami z ruchu tego fragmentu drogi.

Czwarty odcinek obwodnicy ma być gotowy do końca października.

Źródło: UM Piotrków Trybunalski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.