IMG 0492Plany na 2020 rok dotyczące inwestycji drogowych w Kielcach są bardzo ambitne. Na realizację wszystkich przedsięwzięć, jakie zaplanowano na najbliższe 12 miesięcy, przeznaczono 156 mln zł.

 

– Ten rok upłynie głównie pod znakiem kontynuacji już rozpoczętych prac – przekonuje Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy MZD. - Chodzi tu przede wszystkim o dwa duże projekty. Pierwszy to „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rozwój miast, Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa ZIT - KOF.

Druga duża inwestycja, która będzie kontynuowana w tym roku to budowa przedłużenia ul. Olszewskiego. Jest to jedno z zadań projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, który realizowany jest przez Gminę Kielce ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski.

W ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie się także kilka innych inwestycji. Niektóre z nich swój finał będą miały w przyszłym roku. Miejski Zarząd Dróg planuje także przebudowę chodników. Środki przeznaczone na ten cel są o wiele wyższe niż przed rokiem.

Źródło: UM Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.