budowa 12W województwie podkarpackim prowadzona będzie rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica - Trzcinica. Drogowcy poprawią też warunki i bezpieczeństwo ruchu na dojazdach do przejścia granicznego Korczowa wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje system buforowania pojazdów ciężarowych oraz projektowanie urządzeń systemu zarządzania ruchem na odcinku autostrady A4 poprzedzającym przejście graniczne w Korczowej, a także na odcinku DK nr 94, które umożliwią dynamiczną informację dla kierowców, dynamiczne wprowadzanie objazdu, automatyczne wykrywanie zdarzeń, monitorowanie warunków ruchu, warunków pogodowych, informację o czasie podróży, o liczbie miejsc parkingowych, a także dozór wizyjny. Po zakończeniu inwestycji powstanie kompletny system zarządzania długością kolejki na przejściu granicznym w Korczowej, który docelowo będzie elementem Systemu Zarządzania Ruchem. Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 4,6 km. Realizację przewidziano na lata: 2017-2018 r.

Natomiast zakres rzeczowy rozbudowy DK nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica obejmuje:
- rozbudowę drogi wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę brakujących chodników, w tym brakującego chodnika przy dk nr 28 w Bieczu,
- budowę zatok autobusowych, przebudowę i remont istniejących chodników,
- przebudowę i odtworzenie systemu odwodnienia,
- budowę urządzeń technicznych, budowę kanałów technologicznych.

Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 15 km. Realizację przewidziano na lata 2017-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.