budowa 01Obwodnica Sanoka i droga ekspresowa S19 Sokołów Małopolski - granica województwa mają już ostateczne decyzje środowiskowe, a S19 między Świlczą i Kielanówką - Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) utrzymał w mocy decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla obwodnicy Sanoka. Decyzja środowiskowa stała się tym samym ostateczna. Pozwala więc zakończyć prace nad koncepcją programową.

Obwodnica Sanoka realizowana będzie w systemie projektuj i buduj. Początek obwodnicy zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 84. Obwodnica będzie drogą klasy GP o długości około 7 km.

***

GDOŚ podtrzymał też decyzję środowiskową wydaną dla drogi ekspresowej S19 na odcinku granica województwa lubelskiego i podkarpackiego – Sokołów Małopolski. Tym samym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

Pozwala to na kontynuowanie prac przygotowawczych i opracowanie koncepcji programowej dla drogi ekspresowej S19. Koncepcja będzie opracowywana oddzielnie dla odcinka od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Niska (ok. 8,75 km) oraz dla odcinka Nisko – Sokołów Małopolski (ok. 43 km).

***

Wojewoda podkarpacki wydała z kolei decyzję ZRID dla odcinka drogi ekspresowej S19 węzeł Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka). Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z podpisaną umową, GDDKiA zobowiązana jest przekazać plac budowy wykonawcy, czyli konsorcjum firm Eurovia Polska SA i Warbud SA, w terminie do 21 dni od daty wydania decyzji. Następnie wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram robót i rozpocznie prace.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) będzie miał długość 6,3 km. Zaprojektowany został w powiązaniu z istniejącym odcinkiem S19 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza od północy oraz z planowanym odcinkiem tej drogi od strony południowej: węzeł Rzeszów Południe - Barwinek. Wartość umowy to około 342 mln zł. Umowę z wykonawcą podpisano w kwietniu 2014 roku. Czas na wykonanie zadania to 34 miesiące. Inwestycja realizowana jest systemem "optymalizuj + projektuj + buduj”. To pierwsza umowa na zadanie, którego realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.