edroga002Nowy most, drogi i obwodnice wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa podkarpackiego. To jedna z najważniejszych decyzji jaką podjęli radni podczas XX sesji sejmiku.

Radni podjęli uchwałę, która pozwoliła wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej szereg nowych inwestycji. Jest wśród nich między innymi nowy most na Wisłoce w Mielcu, a także wiele innych przedsięwzięć, głównie z zakresu infrastruktury drogowej. Są to m.in. następujące zadania:

- „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od miasta Kańczuga” realizowane w latach 2016-2018 za 42 mln zł;
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłoka Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie” realizowane w latach 2016-2018 za 33 mln zł,
- „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” realizowane w latach 2016-2019 za 50 mln zł,
- „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce” realizowane w latach 2016-2018 za 160 mln zł,
- „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka” realizowane w latach 2016–2018 za 80 mln zł,
- „Rozbudowa nowego odcinka DW 987 ul. Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 1334 R” realizowane w latach 2016–2018 za 5 mln zł,
- „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga-Pruchnik” realizowane w latach 2016-2018 za 20 mln zł,
- „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” realizowane w latach 2016-2018 za 75 mln zł,
- „Rozbudowa i budowa drogi wojewódzkiej Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” realizowane w latach 2016-2019 za 82,4 mln zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie” realizowane w latach 2015-2018 za 14 mln zł,

- To jest początek zmian, jeżeli chodzi o wieloletnie inwestycje, które będą finansowane z budżetu województwa podkarpackiego. To co na ten moment mogliśmy zdecydować to wprowadzenie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego i z Polski Wschodniej – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Zmiany w budżecie dotyczą nie tylko dużych inwestycji, ale także zwiększeniem środków na małe inwestycje, czyli np. chodniki, kładki, remonty dróg.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.