edroga344Podkarpackie samorządy podpisały listy intencyjne na budowę łączników autostradowych w Pilźnie, Kolbuszowej i Ropczycach, a także na nową drogę Miejsce Piastowe – Sanok. Do podpisania porozumień doszło podczas konferencji „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia”.

- Doszło do podpisania listów intencyjnych z samorządami województwa podkarpackiego, które są zlokalizowane przy autostradzie A4. To m.in. powiat dębicki, strzyżowski, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski. Powstanie nowych łączników skomunikuje lepiej te tereny z resztą regionu. Również podpisaliśmy list, który dotyczy inwestycji drogowej od zjazdu w Pilźnie w kierunku Miejsca Piastowego, a stamtąd do Sanoka – mówił wicemarszałek Bogdan Romaniuk, który w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego podpisywał listy z przedstawicielami lokalnych samorządów.

Budowa nowego węzła autostrady A4 – węzeł Kolbuszowa

Węzeł autostrady A4 Kolbuszowa ma zostać usytuowany na przecięciu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 987 relacji Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski. W ramach inwestycji przewiduje się wstępnie budowę węzła typu „karo” poprzez budowę łączników zjazdowych i rond na drodze wojewódzkiej.

Realizacja zadania skróci odległość dojazdu z autostrady A4 do Kolbuszowej i południowej części powiatu tarnobrzeskiego o ok. 25 km. inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do autostrady A4 istniejących terenów przemysłowych i inwestycyjnych w tym Podstrefy Kolbuszowa SSE EURO-PARK MIELEC. Inwestycja ta zwiększy dostępność komunikacyjną północno- zachodnią części województwa poprzez połączenie z DK 9, na trasie której zlokalizowana jest Nowa Dęba, ośrodek przemysłowy o dużym potencjale rozwojowym, posiadający tereny należące do Tarnobrzeskiej SSE EURO-PARK WISŁOSAN, w pobliżu którego znajduje się poligon Sił Zbrojnych RP.

Samorządy zadeklarowały, że dołożą wszelkich starań w celu: przygotowania i sfinansowania wstępnej koncepcji na realizację zadania z analizą środowiskowo - finansową i inicjowania działań mających wpływ na realizację zadania.

Budowa nowego węzła autostrady A4 – węzeł Pilzno oraz łącznika drogowego od węzła do DK 94 w ciągu DK 73

Projekt przewiduje budowę nowego węzła Pilzno oraz łącznika drogowego od węzła do DK 94, łączącej się w Pilznie z DK 73. Zadanie to jest rozszerzeniem zakresu rozbudowy DK 73 na odcinku Jasło-Pilzno będącego w trakcie przygotowania przez GDDKiA.

Realizacja zadania doprowadzi do bezpośredniego skomunikowania autostrady A4 z DK 73, a dalej w kierunku południowym z drogami krajowymi nr 28 i nr 84, łączącymi komunikacyjnie miasta: Jasło, Krosno, Rymanów, Sanok, Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne. Wskazana inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do wymienionych miast pełniących funkcje przemysłowe i turystyczne oraz do polsko – słowackich i polsko – ukraińskich przejść granicznych, jak również polepszy warunki rozwoju obszarów atrakcyjnych turystycznie, tj. Beskidu Niskiego i Bieszczad oraz miejscowości uzdrowiskowych, zlokalizowanych w południowej części województwa. Przyczyni się również do usprawnienia łączności transportowej pomiędzy A4 a terenami przemysłowymi i inwestycyjnymi południa województwa w tym Podstrefą Sanok, Podstrefą Zagórz, Podstrefą Krosno oraz Podstrefą Jasło.

Budowa nowego węzła Autostrady A4 – węzeł Ropczyce

Projekt przewiduje budowę nowego węzła Ropczyce, który zostanie usytuowany na przecięciu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 relacji Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa. Realizacja węzła umożliwi bezpośrednie połączenie DW 986 w kierunku północnym z DW 985 relacji Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec – Dębica, a w kierunku południowym z miastem Ropczyce oraz DW 988 relacji Babica - Strzyżów - Warzyce. W ramach inwestycji przewiduje się wstępnie budowę węzła typu „karo” poprzez budowę łączników zjazdowych i rond na drodze wojewódzkiej.

Realizacja zadania doprowadzi do bezpośredniego skomunikowania autostrady A4 miasta Ropczyce, ośrodka powiatowego o charakterze przemysłowym i dużym potencjale rozwojowym.

Wskazana inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do autostrady A4 istniejących terenów przemysłowych i inwestycyjnych w tym Podstrefy Ropczyce i Podstrefy Ostrów SSE EURO-PARK MIELEC. Inwestycja ta jest najkrótszym skomunikowaniem autostrady A4 z południową i północno-zachodnią częścią województwa poprzez drogi wojewódzkie: nr 985 w kierunku Mielca, następnie Tarnobrzega oraz nr 986 i 988 w kierunku Jasła następnie Krosna.

Budowa nowej drogi dwujezdniowej na odcinku: Miejsce Piastowe – Sanok o parametrach drogi klasy GP w ciągu DK 28

Realizacja zadania doprowadzi do bezpośredniego skomunikowania S19 z miastem Sanok, a tym samym połączy komunikacyjnie miasta: Jasło, Krosno, Rymanów, Sanok, Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne. Wskazana inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do miast pełniących funkcje przemysłowe i turystyczne oraz do polsko – słowackich i polsko – ukraińskich przejść granicznych, jak również polepszy warunki rozwoju obszarów atrakcyjnych turystycznie tj. Beskidu Niskiego i Bieszczad oraz miejscowości uzdrowiskowych, zlokalizowanych w południowej części województwa. Przyczyni się również do usprawnienia łączności transportowej pomiędzy S19 i A4 a terenami przemysłowymi i inwestycyjnymi południa województwa w tym Podstrefą Sanok, Podstrefą Zagórz, Podstrefą Krosno oraz Podstrefą Jasło.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.