DSC01181 1Ulewne deszcze, które padają na Podhalu od kilku dni spowodowały gwałtowne wezbrania rzek i potoków. W nocy z 18 na 19 lipca rzeka Biały Dunajec przekroczyła stan alarmowy i niosąc kłody drzewa i kamienie zagroziła mostowi tymczasowemu w miejscowości Biały Dunajec. Wezbrane wody rzeki Białki w Bukowinie Tatrzańskiej niosły oprócz gałęzi całe drzewa niszcząc stożki przyczółku mostu od strony Czarnej Góry.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, z uwagi na przekroczenie stanu alarmowego rzeki Biały Dunajec, 18 lipca zamknęła dla ruchu most tymczasowy, w miejscowości Biały Dunajec, na DK 47, gdzie trwa budowa nowego obiektu. Całą noc trwało usuwanie kłód i konarów, które zatrzymywały się na podporach i spiętrzały wodę przez strażaków i pracowników wykonawcy budowanego nowego mostu. 19 lipca poziom wody trochę opadł i możliwe było dopuszczenie ruchu pojazdów na tymczasowym obiekcie. Po oględzinach stanu technicznego przyczółków, podpory nurtowej i przęseł nie stwierdzono odkształceń ani uszkodzeń. Przeprowadzono jeszcze próbne obciążenie przyczółków oraz podpory nurtowej i po pozytywnych pomiarach wznowiono ruch.

P7192597P7192620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga krajowa nr 49 od mostu w Czarnej Górze do granicy państwa w Jurgowie ma miejscami zerwane pobocze, skarpy, zamulone rowy odwadniające. Most na rzece Białce w Czarnej Górze ma zniszczone stożki przyczółku. Pracownicy GDDKiA Rejonu w Nowym Targu zabezpieczają je foliami, by nie namakały dalej. Woda podmywa skarpy drogowe DK 49 w Czarnej Górze. Po ustaniu opadów deszczu i zmniejszeniu się poziomu wody w rzece rozpoczną się naprawy zniszczeń.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.