edroga001Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zaakceptował trzy kandydatury polskich naukowców, którzy wezmą udział w pracach Komitetów Technicznych Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC w latach 2020-2023.

 

Ze względu na ograniczenia w zakresie liczebności reprezentacji z poszczególnych krajów, do PIARC zostały zgłoszone 3 osoby spośród rekomendowanych przez Polski Kongres Drogowy:
- dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM do Komitetu Technicznego Zarządzania Zasobami,
- dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL do Komitetu Technicznego Zrównoważone Środowisko w Infrastrukturze Drogowej i Transporcie,
- dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG do Komitetu Technicznego Mostów.

Zdaniem Generalnego Dyrektora DKiA, decyzja o poszerzeniu grupy przedstawicieli Polski w Komitetach Technicznych PIARC zaowocuje efektywną współpracą i przyczyni się do postrzegania polskich członków jako ekspertów w swoich dziedzinach.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.