edroga043Program Polska Wschodnia to ponad 3,6 miliarda złotych w inwestycjach w infrastrukturę drogową, w tym ponad 1,62 miliarda złotych na rozwój komunikacji miejskiej w stolicach województw Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych. Dzięki środkom Programu powstanie nowych lub zostanie przebudowanych ponad 150 km dróg.

 

- Polska Wschodnia staje się coraz bardziej spójna i dostępna transportowo. Nasze inwestycje drogowe służą mieszkańcom i lokalnemu biznesowi. Płynące z nich korzyści doceniają też goście, turyści i coraz liczniejsi inwestorzy - mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

Województwo podkarpackie
W Rzeszowie i jego okolicy trwa budowa i przebudowa prawie 23 km dróg. Do użytku oddano już 6 odcinków dróg o łącznej długości 16,7 km.
W okolicach Rzeszowa zakończyliśmy już kilka inwestycji. Do użytku oddaliśmy m.in. rozbudowaną do dwóch jezdni drogę wojewódzką nr 878 (ul. Sikorskiego) prowadzącą do drogi krajowej nr 94. Ważne znaczenie dla podróżujących po Podkarpaciu ma także łącznik Rzeszowa z drogą ekspresową S19. Dzięki tej inwestycji jadący drogą krajową nr 19 mogą ominąć centrum Rzeszowa, a następnie udać się w kierunku Lublina i Warszawy lub też dojechać do autostrady A4 prowadzącej m.in. w kierunku Krakowa.

W województwie podkarpackim w ramach programu Polska Wschodnia inwestujemy w rozwój komunikacji miejskiej. W Rzeszowie zakupionych zostanie 130 szt. ekologicznego taboru komunikacji miejskiej, w tym 10 szt. z napędem elektrycznym (planowana jest również stacja ładowania). Budowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej sprzyjać będzie oddanie do użytku ponad 6,5 km nowych dróg dla rowerów oraz parkingi typu Bike&Ride łącznie na 60 miejsc postojowych.

Województwo lubelskie
W Lublinie i jego bliskim otoczeniu jest budowanych i przebudowywanych ponad 28 km dróg. Kierowcy mogą już podróżować nowymi 3 odcinkami dróg o łącznej długości 5,9 km.
W Lublinie przebudowane zostało skrzyżowanie dróg: krajowej nr 82 i wojewódzkiej nr 809. Teraz Al. Solidarności można bezkolizyjnie wyjechać w stronę Warszawy i Zamościa. Pod estakadą powstało rondo, które ma ułatwić wyjazd kierowcom z osiedla Botanik w stronę centrum miasta i al. Sikorskiego. Dodatkowo usprawniono powiązanie z węzłem Lublin-Czechów, znajdującym się na obwodnicy miasta. Przebudowa skrzyżowania domknęła docelowy układ komunikacyjny w północno-zachodniej części Lublina.

Lublin realizuje 4 inwestycje transportu miejskiego, w ramach których rozbudowana zostanie sieć trolejbusowa, zaś komunikacja autobusowa zyska priorytet w postaci dodatkowych 15 km buspasów. Do obsługi linii komunikacji miejskiej zakupiony zostanie nowoczesny tabor trolejbusowy (40 szt.) oraz autobusowy, w tym pojazdy elektryczne (32 szt.) - łącznie 95 szt. Infrastruktura rowerowa wzbogaci się o kolejnych 15 km dróg rowerowych w mieście oraz 3 parkingi B&R na 120 miejsc postojowych. Powstanie także parking P&R z 54 miejscami postojowymi, w tym 3 dla niepełnosprawnych. Pasażerowie skorzystają ponadto na obszarowej rozbudowie systemu dynamicznej informacji przystankowej.

Województwo podlaskie
W Białymstoku i jego obszarze funkcjonalnym są budowane i przebudowywane ponad 53 km dróg. Powstały już 3 odcinki dróg o łącznej długości 20,5 km.

W Białymstoku przebudowano drogę wojewódzką nr 678 na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65). Dzięki temu mieszkańcy stolicy Podlasia otrzymają lepszą integrację południowej części swojego miasta z siecią dróg krajowych. Co więcej poprawił się dojazd do terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w południowej części Białegostoku, a także samo jego skomunikowanie – przejazdy pomiędzy osiedlami.

Białostockie inwestycje transportu miejskiego wpisują się w konsekwentnie realizowaną od 2004 r. koncepcję utworzenia Korytarzy Autobusu Wysokiej Jakości (KAWJ), mającą na celu utworzenie szybkich połączeń autobusowych między dzielnicami peryferyjnym i centrum Białegostoku, tak aby atrakcyjna oferta przewozowa zachęciła korzystających z indywidualnego transportu samochodowego do częstszych podróży komunikacją miejską. W tym celu w centrum miasta powstanie kolejnych ponad 11 km buspasów, zapewniających priorytet komunikacji miejskiej. Zadania infrastrukturalne uzupełnione zostaną o zakup nowoczesnego taboru autobusowego (60 szt.), planowany jest zakup pojazdów hybrydowych (6 szt.). Aglomeracyjna infrastruktura rowerowa (system obejmuje swym zasięgiem nie tylko sam Białystok, ale również sąsiednie gminy i jest integralną częścią systemu komunikacji publicznej) wzbogaci się o ponad 13 km dróg rowerowych. Powstanie również parking P&R na 100 miejsc postojowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Ponadto pasażerowie będą mogli korzystać ze zmodernizowanego sytemu biletu elektronicznego, zostaną także wdrożone aplikacje zwiększające dostępność komunikacji miejskiej dla osób z ograniczoną mobilnością.

Województwo świętokrzyskie
W Kielcach i jego okolicy zostanie wybudowanych i przebudowanych prawie 40 km dróg. Do użytku oddano 4 odcinki dróg o łącznej długości 17,5 km.

W Kielcach powstał kolejny etap powiązania południowych osiedli i przyległych gmin Daleszyce i Morawica z drogą krajową nr 73. To wszystko dzięki budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków. Dzięki temu uzyskaliśmy szybsze i sprawniejsze połączenie, umożliwiające swobodną podróż z Kielc przez wybudowany kilka lat temu most w Połańcu w stronę województwa podkarpackiego.

Główną kielecką inwestycją w zakresie transportu miejskiego transportu będzie Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów. Ponadto wdrożony zostanie inteligentny system transportowy (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury, który skróci czas podróży komunikacją miejską. Dodatkowo przebudowane/ rozbudowane zostaną wybrane odcinki ulic miejskich w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej. Zakupionych zostało 25 szt. taboru o napędzie hybrydowym m.in. do obsługi komunikacją obszarów miasta dotąd nią nieobsługiwanych. Powstaną nowe pętle autobusowe, gdzie nastąpi integracja transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego, czyli rozwój tzw. tzw. łańcuchów ekomobilności.

Województwo warmińsko-mazurskie
W Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym zostanie wybudowanych i przebudowanych prawie 8 km dróg. Do użytku oddano 1 odcinek o długości około 3 km.

W Olsztynie rozbudowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 598. Przebudowany fragment został poszerzony na całej długości do dwóch jezdni, każda po dwa pasy ruchu. Ta inwestycja to kolejny krok do wyprowadzenia z miasta ruchu zmierzającego na południe województwa. Dzięki niej, mieszkańcy największej sypialni Olsztyna – dzielnicy Jaroty – będą mieli bezpośredni dostęp do obwodnicy miasta. Pozwoli to w komfortowy sposób ominąć miejskie korki i prędko udać się w kierunku Ostródy i dalej Trójmiasta (DK16), Warszawy (S51), Szczytna (DK53) czy Mrągowa (DK16).
Główną olsztyńską inwestycją w zakresie transportu miejskiego będzie budowa drugiej linii tramwajowej łączącej południowe osiedla z Centrum. Do obsługi rozbudowanej sieci tramwajowej zakupiony zostanie również tabor tramwajowy (4 szt.). Ponadto do rozbudowy łańcuchów ekomobilności w mieście przyczynią się planowane do zrealizowania zadania takie jak: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS, wyznaczenie dodatkowych bus-pasów o długości prawie 5,5 km, jak również inwestycje w miejską infrastrukturę rowerową - wzbogacenie sieci dróg rowerowych o kolejne ponad 11 km oraz oddanie do użytku parkingu typu B&R z 32 miejscami postojowymi.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.