4bfe9873ff58983fca7af755db4ae8e4 LBudowę w Pomorskiem nowych obwodnic - Brzezia, Człuchowa, Słupska i Kobylnicy, Starogardu Gdańskiego, a także Sztumu - zapowiedziało Ministerstwo Infrastruktury. To element Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 

1. Obwodnica Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25
• Długość: ok. 4,6 km;
• Koszt: ok. 44 mln zł;
• Stan prac przygotowawczych: inwestycja ma zapewnione finansowanie, prace przygotowawcze są już zaawansowane, w szczególności uzyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
• Data uzyskania DŚU: II kw. 2019 r.
• Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2020 r.
• Podpisanie umowy: 2021
• Lata realizacji (budowy): 2021-2022
• Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Brzezia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 25.

2. Obwodnica Człuchowa w ciągu dróg krajowych nr 22 i 25
• Stan prac przygotowawczych: dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
• Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r.
• Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Człuchowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22/25. Chodzi zarówno ruch tranzytowy przebiegający przede wszystkim drogą krajową nr 22, jak i ruch regionalny lub wakacyjny drogą krajową nr 25. Będzie ona w tym sensie stanowić kontynuację planowanej do budowy obwodnicy Kamienia i Sępólna Krajeńskiego.

3. Obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21
• Stan prac przygotowawczych: dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
• Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r.
• Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Słupska i Kobylnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 21. Chodzi przede wszystkim o ruch z obecnej obwodnicy Słupska w kierunku Łeby.

4. Obwodnica Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22
• Stan prac przygotowawczych: w związku z ujęciem inwestycji na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych, rozpoczęły się już prace przygotowawcze. Obecnie trwają prace na etapie Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego. Zawarto porozumienie z miastem, które finansuje obecny etap prac przygotowawczych.
• Planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2023 r.
• Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 22. Chodzi przede wszystkim o intensywny ruch regionalny, ale także ruch tranzytowy.

5. Obwodnica Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55
• Stan prac przygotowawczych: dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
• Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2023 r.
• Cel realizacji inwestycji: podstawowym celem budowy obwodnicy Sztumu jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 55.

Źródło: PUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.