euroUnijne wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dla podpisanych w piątek sześciu projektów infrastrukturalnych wyniesie prawie 722 mln zł. Chodzi m.in. o rozbudowę i modernizacja infrastruktury technicznej i poprawę dostępu do portów w Szczecinie i w Świnoujściu oraz dostosowanie 22 peronów w 3 województwa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

- Sześć umów na realizację inwestycji w pięciu województwach z dofinansowaniem unijnym o wartości prawie 722 milionów złotych. Ale to nie są tylko liczby, to przede wszystkim wartość dodana dla ludzi i środowiska. Szczególnie bliski jest mi projekt modernizacji 22 peronów w 15 lokalizacjach, który wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus - podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

- Kończymy 2019 rok ze świetnym wynikiem w zakresie wartości przekazanego beneficjentom unijnego dofinansowania. Od początku tej perspektywy CUPT, włącznie z dziś podpisanymi, zawarł aż 286 umów, na mocy których sektor transportu w Polsce otrzymał ze środków POIiŚ już ponad 73 mld złotych. Dzięki skutecznej współpracy z beneficjentami polski transport staje się coraz bardziej konkurencyjny, ekologiczny, innowacyjny i dostępny – powiedziała podczas dzisiejszej uroczystości Joanna Lech p.o., dyrektora CUPT.

Inwestycje portowe
Cztery z sześciu podpisanych umów dotyczą inwestycji w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Łączna ich wartość to ponad 1 mld zł, z czego kwota dofinansowania przekroczy 555 mln zł. Projekty zakładają przebudowę nabrzeży w portach oraz budowę dróg dostępowych do portów. Prace będę prowadzone także w rejonie Kanału Dębickiego w szczecińskim porcie – zostanie on pogłębiony i poszerzony.

W Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano umowy na dofinansowanie projektów:
- "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu". Całkowita wartość projektu to 118,29 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 57,6 mln zł;
- "Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego". Całkowita wartość projektu to 432,96 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 225,96 mln zł;
- "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego". Całkowita wartość projektu to 315,89 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 150,2 mln zł;
- "Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu – Etap I". Całkowita wartość projektu to 144 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 121,68 mln zł.

Efektem tych działań będzie bezpieczniejsza nawigacja statków morskich oraz stały wzrost wielkości obsługiwanych towarów. To także szansa na pozyskanie nowych inwestorów lokujących swój biznes w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

W trosce o środowisko
Projekt "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu" wiąże się z ochroną środowiska i ograniczeniem zanieczyszczeń powodowanych przez statki. Terminale portowe zostaną tak zmodernizowane, by zapewnić wpływającym statkom nowoczesną obsługę, dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Powstanie też infrastruktura umożliwiająca zasilanie promów morskich energią elektryczną z lądu oraz odbiór ścieków sanitarnych. Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa sieci magistralnych kanalizacji wód opadowych oraz objęcie nowych rejonów portu kanalizacją sanitarną również przyniesie wymierne korzyści dla środowiska.

Kolej bez barier
Ponad 81 mln zł unijnego dofinansowania z POIiŚ dostanie PKP PLK na projekt "Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach zrewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007- 2013". Głównym celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z kolei osobom o ograniczonej możliwości poruszania się oraz osób z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość to 119,22 mln zł. Projekt obejmuje przebudowę 22 peronów w 15 lokalizacjach na liniach nr 272, 353 i 1. Swym zasięgiem obejmie 3 województwa: kujawsko-pomorskie, łódzkie i wielkopolskie.

Fundusze popłyną także na Odrę
Projekt "Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej - ETAP II" zakłada odbudowę około 340 ostróg (budowli uniemożliwiają podmywanie brzegów przez wodę). Prace obejmą ponad 110 km Odry. Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki nawigacyjne na rzece. Dofinansowanie unijne z POIiŚ wyniesie ponad 84,2 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 117 mln zł.

Źródło: MFiPR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.