edroga001Podczas ostatniego posiedzenia Rada Naukowa, pracownicy GDDKiA, przedstawiciele branży, oraz zaproszeni goście skupili się na omówieniu kwestii związanych z optymalnym doborem technologii wykonania nawierzchni oraz wspólnym przedsięwzięciem GDDKiA i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czyli projektów Rozwoju Innowacji Drogowych.

 

Beton czy bitum?
Pierwszą część spotkania poświęcono technologii wykonania nawierzchni. Punktem wyjścia do dyskusji było pytanie - kto i na jakim etapie powinien dokonywać wyboru? Zadaniem zamawiającego jest właściwy opis funkcjonalności danej drogi i parametrów użytkowych oraz eksploatacyjnych, jakie dana droga ma dawać kierowcom, mając na uwadze jak najdłuższy i bezawaryjny okres jej eksploatacji. Dzisiejsze technologie, zarówno bitumiczne i betonowe, umożliwiają wybudowanie drogi o właściwych parametrach, mając na uwadze cykl życia danej drogi. Współpraca naukowców, zamawiającego i przedsiębiorców umożliwi wypracowanie optymalnych rozwiązań doboru technologii. Potrzebne jest natomiast opracowanie standardu w odniesieniu do cyklu życia obiektu (LCC) oraz zasad analizy kosztu cyklu eksploatacji (LCCA).

Rada Naukowa rekomendowała, aby przy budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, testując omawiane rozwiązania, pozostawić wykonawcy możliwość wyboru technologii. W ramach inwestycji powstanie ok. 35-kilometrowy odcinek dwujezdniowej trasy z trzema pasami ruchu w każdym kierunku. W większości będzie przebiegać po śladzie obecnej DK7.

Rolą GDDKiA będzie opracowanie spójnego opisu przedmiotu zamówienia i wymagań jakościowych dla tej drogi, a wykonawcy zaproponowanie (już na etapie składania oferty) rodzaju technologii. Obecnie to GDDKiA wskazuje, jaką technologię nawierzchni należy zastosować na danym odcinku. O wyborze pomiędzy betonem a bitumem decyduje obciążenie ruchem ciężkich pojazdów na danej trasie. Nawierzchnię betonową spotkamy m.in. na autostradzie A1 pomiędzy węzłem Łódź Północ i Tuszyn oraz w niedalekiej przyszłości na kolejnych odcinkach tej autostrady aż do Pyrzowic, czy też na drodze ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą.

Rozwój Innowacji Drogowych
W drugiej części rozmawiano o projekcie pn. Rozwój Innowacji Drogowych, wspólnym przedsięwzięciu GDDKiA i NCBiR. Uczestnicy zapoznali się ze sprawozdaniem z odbiorów prac wraz z informacją o planowanych wdrożeniach pozyskanych wyników.

Podsumowanie
Obecnie rozliczane są projekty na prace naukowo-badawcze z I konkursu Rozwój Innowacji Drogowej. Wdrożone zostaną uzyskane przedmioty umów RID, czyli osiągnięte efekty. Zebrane doświadczenia przełożone będą na sprawne określanie potrzeb GDDKiA w procesie zlecania prac naukowo-badawczych w obszarze drogownictwa i infrastruktury drogowej. We wrześniu 2019 r. rozpoczną się przygotowania tematów do II konkursu w ramach RID.

Rolą projektów RID jest przede wszystkim poszukiwanie rozwiązań w obszarach projektowania, zarządzania i budowy oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich skuteczne wdrożenie.

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowano na III kwartał br.

Źródło: GDDKiA

Komentarze  
zagłębiak
0 #1 zagłębiak 2019-06-27 16:00
Dróg o nawierzchni betonowej powinno być u nas jak najwięcej. Nie tylko ze względu na dużą odporność względem ruchu ciężkiego (na drogach ekspresowych) ale także takie ich cechy jak jasność, co w przypadku często nieoświetlonych dróg samorządowych, jest znacznie bezpieczniejsze dla ruchu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Andrzej
-1 #2 Andrzej 2019-07-04 14:02
Cytuję zagłębiak:
Dróg o nawierzchni betonowej powinno być u nas jak najwięcej. Nie tylko ze względu na dużą odporność względem ruchu ciężkiego (na drogach ekspresowych) ale także takie ich cechy jak jasność, co w przypadku często nieoświetlonych dróg samorządowych, jest znacznie bezpieczniejsze dla ruchu.

Argument z "jasnoscia" jest malo trafiony.Od "jasnosci" sa linie krawedziowe i linie "srodkowe". Problem w tym ze linie te powinny byc namalowane taka farba zeby dawaly kontrast miedzy nawierzchnia a linia. Jesli chodzi o nawierzchnie betonowe to maja one jedna bardzo duza wade a mianowiscie jak zaczynaja pekac- a w polskich warunkach klimatycznych jest to bardzo prawdopodobne- to nie da sie tego "poprawic". I co wtedy? Pomijam juz fakt ze musza byc zaprojektowane i wykonane bardzo dokladnie. Nawierzchnie makadamowe tez sa odporne na ciezki ruch ale musza miec odpowiednia grubosc i musza byc odpowiednio wykonane i zaprtojektowane. Projektuje teraz droge dla ruchu 7000 PP w tym ruch ciezki 15 % i nawierzchnia ma 2,15 m grubosci.Zapewniam ze nie siadzie..
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.