contentmap_plugin

fot SkanskaRusza przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297, w efekcie której powstanie południowo-wschodnie obejście Bolesławca oraz rondo turbinowe w Kruszynie. Kierowcy zyskają na czasie przejazdu, komforcie, ale przede wszystkim na bezpieczeństwie. Skanska podpisała umowę z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na realizację tej inwestycji. Wartość kontraktu wyniesie ponad 22 mln zł netto.

Południowo-wschodnia obwodnica Bolesławca
- W tym roku rozpoczniemy etap polegający na budowie południowo-wschodniej obwodnicy Bolesławca w ciągu DW 297 (etap III) – mówi Paweł Kurkowski, kierownik robót drogowych, Skanska. - Zgodnie z formułą, w jakiej będzie realizowany ten odcinek, czyli „optymalizuj i wybuduj”, rozpoczynamy od dostosowania zaprojektowanych elementów drogi do aktualnych warunków technicznych i optymalizacji projektów organizacji ruchu wg aktualnych wymagań i przepisów. Następnie wybudujemy 4-kilometrowy odcinek drogi o szerokości 8 metrów i dwa ronda: na drodze wojewódzkiej nr 363 Bolesławiec-Złotoryja oraz na drodze wojewódzkiej nr 297 Bolesławiec-Lwówek Śląski. Przebudujemy również skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2280D. W celu zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu drogą gminną, wykonamy wiadukt drogowy o długości 21 metrów i szerokości 8,70 m. Dla rowerzystów, na całej długości odcinka, powstanie ścieżka rowerowa. A remedium na hałas komunikacyjny będą ekrany akustyczne o długości ponad 400 metrów. Ponadto, przebudujemy kolizje z sieciami elektroenergetycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi oraz gazowymi, a w rejonie rond wykonamy oświetlenie uliczne.

Bezpieczne rondo turbinowe
- W ramach drugiego etapu mamy do wykonania, w formule „zaprojektuj i buduj”, rondo turbinowe w miejscowości Kruszyn - dodaje Paweł Kurkowski. - Rondo będzie miało 5 wlotów i połączy nową obwodnicę DW 297 z drogą krajową nr 94 oraz wjazdem do miasta aleją Tysiąclecia i dojazdem do Osiedla Kruszyn. Projekt planujemy wykonać do wiosny 2017 r., potem ruszą prace realizacyjne.

Rondo turbinowe umożliwia bezkolizyjne prowadzenie ruchu w obrębie skrzyżowania, gwarantujące jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Właśnie takie powstanie w Kruszynie. Jego specyfika polega na tym, że potoki ruchu pasa zewnętrznego i wewnętrznego nie przecinają się. Rozwiązanie to pozwala pojazdom w naturalny sposób kierować się na odpowiednie wyloty ronda, co zmniejsza ryzyko kolizji.

W technologii BIM
- Kontrakt będziemy realizować przy wykorzystaniu technologii 3D - mówi Michał Kubów, menadżer projektu, Skanska. - Podczas wykonywania robót ziemnych i nawierzchniowych będziemy korzystać z maszyn wyposażonych w systemy automatycznego sterowania. Nowoczesną technologię wykorzystaliśmy już na etapie oferowania. Jej zastosowanie, w połączeniu z wizją w terenie, wykonanym pomiarem wysokościowym oraz przeprowadzoną analizą geologiczną, pozwoliło na stworzenie trójwymiarowego modelu przestrzennego inwestycji. Model ten posłużył do szczegółowej analizy i oceny warunków terenowych, założeń realizacyjnych, co zaowocowało stworzeniem najbardziej optymalnej oferty przetargowej, a podczas realizacji pozwoli na wykonywanie prac z bardzo dużą precyzją.  

Same „plusy”
- Rozpoczynamy bardzo ważną dla gminy i dla województwa inwestycję - mówi Witold Nietubyć, dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego we Wrocławiu. - Obwodnica Bolesławca przyniesie mnóstwo korzyści dla kierowców i mieszkańców. Zredukuje ruch tranzytowy na trasie Jelenia Góra - DK 94, A4, A18 - kierowcy zyskają na czasie przejazdu i bezpieczeństwie. Inwestycja przyczyni się również do zmniejszenia eksploatacji ulic w rejonie miejskim. Poprawią się warunki życia mieszkańców Bolesławca - natężenie ruchu, hałasu i wibracji ulegnie zdecydowanej minimalizacji - dodaje Witold Nietubyć.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.