Prof. Marek Łagoda Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 14 stycznia 2018 roku, w wieku 70 lat, zmarł dr hab. inż. Marek Łagoda, profesor Politechniki Lubelskiej, specjalista zagadnień związanych z budową, eksploatacją i wzmacnianiem konstrukcji mostowych. Nauczyciel akademicki, pracownik naukowy, promotor i recenzent wielu prac naukowych i dyplomowych.

 

Prof. Marek Łagoda ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w specjalności budownictwo mostowe w 1973 r. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Wrocławskiej w 1982 roku, a habilitował się w 2006 roku na Politechnice Krakowskiej. Od 1974 roku pracował w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Wiele lat był kierownikiem Pracowni Konstrukcji Mostowych w Zakładzie Mostów. Od 2006 roku był również kierownikiem Katedry Dróg i Mostów na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 24 stycznia, o godz. 12:30 w kościele Św. Wincentego a Paulo na Bródnie, Warszawa

Łącząc się w smutku, redakcja składa wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom śp. Marka Łagody.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.