roboty drogowe14 października rozpoczął się remont nawierzchni jezdni na Górnym Tarasie Rataj. Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżowania samochodami.

 

Modernizacja trasy tramwajowej na Górnym Tarasie Rataj, która poprawiła standard podróżowania tramwajem na tym odcinku, jest już zakończona. Trwają ostateczne odbiory robót budowlanych oraz obserwacja działania sygnalizacji świetlnych w celu optymalizacji sterowania. Tymczasem w poniedziałek, 14 października, rozpoczęły się prace, których zadaniem będzie poprawa standardu przejazdów samochodowych na ulicach Żegrze i Chartowo - na odcinku od ul. Piaśnickiej do Kurlandzkiej. Remont będzie polegał na wymianie nawierzchni jezdni, co pozwoli przygotować te ulice do większego ruchu w czasie zaplanowanej na przyszły rok przebudowy ronda Rataje.

- Zakończona inwestycja swoim zakresem obejmowała modernizację infrastruktury tramwajowej. Realizacja remontu jezdni na ulicach Żegrze i Chartowo będzie realizowana w najbliższym czasie ze względu na rozpoczynającą się w II kwartale przyszłego roku przebudowę ronda Rataje. Chcemy do tego czasu dokonać wymiany nawierzchni tych ulic, na których - podczas prac na rondzie - spodziewamy się większego natężenia ruchu. Takie działania poprawią komfort podróżowania i uchronią jezdnię przed przyspieszoną degradacją. Dzięki temu remontowi modernizacja infrastruktury komunikacyjnej głównej arterii Górnego Tarasu Rataj będzie bardziej kompletna - wyjaśnia Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

W związku z rozpoczynającymi się robotami, które obejmować będą wymianę krawężników i nawierzchni bitumicznej jezdni, od 14 października nastąpią zmiana w organizacji ruchu na ul. Żegrze.

W czasie prowadzenia prac na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Bobrzańskiej na północnej jezdni oraz na odcinku od ul. Kurlandzkiej do ul. Bobrzańskiej na części południowej pojazdy będą poruszały się zewnętrznymi pasami. W celu zmniejszenia utrudnień w ruchu roboty zaplanowano tak, aby w rejonie skrzyżowania z ulicami Kurlandzką oraz Inflancką nie zawężać pasów ruchu do momentu rozpoczęcia prac bitumicznych. Do tego czasu utrudnienia w tym rejonie będą występowały jedynie w weekendy oraz poza godzinami szczytu komunikacyjnego.

Źródło: PIM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.