4 58Na terenie budowy drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia prowadzone są roboty z zakresu prac drogowych, mostowych i wodno-kanalizacyjnych.

 

Wykonawca realizuje roboty w zakresie budowy nasypów i rowów oraz odhumusowania terenu. Przy budowie wiaduktów drogowych przeprowadzono m.in. prace związane z wzmocnieniem podłoża pod fundamenty obiektów, rozpoczęto prace przygotowawcze i zbrojarskie do wykonania ław fundamentowych.

Prawie 5-km trasa połączy drogę krajową nr 25 z wybudowanym już 19-km odcinkiem obwodnicy i ominie miasto od północy. Inwestycja zakłada budowę 1 węzła drogowego („Sławęcinek”), pięciu obiektów inżynierskich w tym dwóch nad liniami kolejowymi, a także budowę chodników i przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz infrastruktury podziemnej i naziemnej.

4 578 2112 19

 

 

 

 

 

12 2017 721 3

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GDDKiA O/Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.