contentmap_plugin

budowa 03GDDKiA przeznaczyła na budowę ponad 12-kilometrowej obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61 około 456 mln zł. Po otwarciu ofert od wykonawców okazało się, że inwestycję będzie można zrealizować dużo mniejszym kosztem.

Najtańsza propozycja, od firmy Budimex, wyniosła prawie 300 mln zł, a najdroższa, od włoskiej firmy Grandi Lavori Fincosit S.p.A, ponad 441 mln zł. Zadanie będzie realizowane w technologii nawierzchni cementowej.

Droga ma powstać w niespełna 3 lata. GDDKiA W Białymstoku zakłada podpisanie umowy na realizację obwodnicy Suwałk w czwartym kwartale tego roku, rozpoczęcie budowy w 2017 roku, a zakończenie w drugim kwartale 2019 roku.

Obwodnica Suwałk będzie się łączyć z oddaną w listopadzie do użytku obwodnicą Augustowa (ponad 36 km), która częściowo jest trasą S61.  Trasa będzie miała 12,8 km długości i będzie omijać Suwałki od zachodu i północy.

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.