edroga608Toruń zarządza ponad 470 kilometrami dróg. Corocznie prace prowadzone są przynajmniej na kilkudziesięciu odcinkach. Powstają nowe ulice, a stare są sukcesywnie remontowane. Komunikacyjna mapa Torunia z każdym rokiem zmienia się na lepsze, oferując mieszkańcom i gościom nową jakość podróżowania, a co za tym idzie – lepszy standard życia.

2015 rok był czasem realizacji nowych, bardzo ważnych dla Torunia, inwestycji drogowych. Kontynuowanych było także wiele przedsięwzięć, które były już w fazie realizacji.

Zakończyła się budowa drugiego etapu jednej z najważniejszych inwestycji drogowych Torunia – Trasy Średnicowej Północnej. Na początku października br. został oddany do ruchu odcinek od Grudziądzkiej do węzła drogowego w ciągu ul. Wschodniej, z włączeniem w ul. Skłodowskiej–Curie. Zadanie obejmowało budowę jednej, a miejscami dwóch jezdni, chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni przydrożnej i estakady nad ulicą Skłodowskiej-Curie, która zapewnia bezkolizyjny przejazd nad torami kolejowymi i tramwajowymi. Realizacja drugiego etapu TŚP była kontynuacją budowy I etapu trasy, który został zrealizowany na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Grudziądzkiej.   

W tym roku zakończyła się też przebudowa ulicy Łódzkiej. Prace zostały zrealizowane na odcinku od  Andersa do  Lipnowskiej. Powstały tu dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, chodniki, droga dla rowerów oraz oświetlenie i ekrany akustyczne. Całkowity koszt inwestycji to 11,8 mln zł. Przy okazji przebudowy ul. Łódzkiej, w ramach oddzielnego zadania, został wykonany tzw. bypass, który umożliwia bezkolizyjny przejazd kierowcom jadącym od strony ul. Andersa w kierunku Łodzi, bez konieczności wjeżdżania na rondo. Jego realizacja kosztowała prawie 300 tys. zł.  

Pozostając w tym rejonie miasta warto wspomnieć o zakończonej przebudowie ul. Rudackiej. Na odcinku, od ul. Dybowskiej do ul. Otłoczyńskiej ułożony został asfalt, wykonano chodniki, drogę rowerową i zamontowano nowe oświetlenie. Całkowity koszt inwestycji to 7,2 mln zł.

W tym roku kierowcy przejechali także nowym odcinkiem Trasy Staromostowej – kolejną arterią od dawna oczekiwaną przez mieszkańców miasta. Inwestycja obejmowała przebudowę Szosy Chełmińskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do Trasy Średnicowej Północnej. Powstały tu dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Po jednej stronie powstał chodnik, a po drugiej droga rowerowa. Na skrzyżowaniu ulic Bema, Podgórnej i Szosy Chełmińskiej powstało skrzyżowanie skanalizowane, z sygnalizacją świetlną. Dzięki realizacji tej inwestycji został usprawniony dojazd i wyjazd ze Stadionu Miejskiego. Całkowity koszt inwestycji to około 10,7 mln zł.

To jednak nie koniec udogodnień dla kierowców w tej części miasta. Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu zyska ulica Podgórna. Droga ta rozbudowywana jest na odcinku do ul. Kołłątaja. Powstaną tu obustronne chodniki, drogi rowerowe i kanalizacja deszczowa. Nie zabraknie też nowego oświetlenia. Inwestycja będzie realizowana do końca sierpnia 2016 r.

W drugiej połowie roku zakończyła się przebudowa ulicy Gagarina, Krzemienieckiej i Wileńskiej. Tu wykonana została nowa nawierzchnia, chodniki, zatoki autobusowe, miejsca postojowe i nowe oświetlenie.

W tym roku wykonano także przebudowę ulicy Reja na odcinku od ul. Gagarina do Broniewskiego. Przebudowana została jezdnia, powstały ścieżki rowerowe, obustronne chodniki, miejsca postojowe, a także kanalizacja deszczowa i sanitarna. Prace kosztowały około 2,2 mln zł.

Swój wygląd zmieniła ulica Majdany. Prace zostały zrealizowane na odcinku liczącym około 400 metrów, tj. od pętli przed tarasem widokowym, do skrzyżowania z ulicą Kujawską. Drogowcy ułożyli nową nawierzchnię bitumiczną, wybudowali kanalizację sanitarną i odwodnienie. Powstały miejsca do parkowania. W ramach inwestycji wyremontowany został również  mostek nad Małą Wisełką.   

Trwa przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Ślaskiego do pl. Honorowych Dawców Krwi, gdzie włączy się w dwujezdniowy układ drogowy. Po stronie południowej została dobudowana druga jezdnia, która zapewni większą  przepustowość ulicy. Dzięki przebudowie i korekcie niebezpiecznych miejsc, między innymi skrzyżowań ul. Konstytucji 3 Maja - z ul. Ślaskiego oraz z ul. Wyszyńskiego poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Przebudowa Konstytucji 3 Maja to także budowa około 180  ogólnodostępnych miejsc do parkowania, chodnika dla pieszych i ścieżki rowerowej. Całkowity koszt inwestycji to prawie 6 mln zł. Zgodnie z umową jej realizacja potrwa do 20 października 2016 r.

JAR jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem inwestycyjnym w mieście. Prace trwają tu od 2010 roku. Najpierw została wykonana  kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa. Równolegle ruszyła budowa układu drogowego. Wybudowano odcinki jezdni z dwoma pasami ruchu na ul. Ugory oraz ul. Watzenrodego. Gotowa jest ulica Orląt Lwowskich i ul. Traktorowa od skrzyżowania ul. Polnej z ul. Ugory do ul. Elektrycznej. Od 2014 roku trwa uzbrajanie terenów i budowa dróg w rejonie ulic Grudziądzka-Polna-Ugory. Dzięki temu do końca sierpnia przebudowanych zostało prawie 3,5 km dróg. Zapewnią one dojazd zarówno do terenów inwestycyjnych jak i powstającego tam osiedla mieszkaniowego. W tym roku drogowcy wykonali także przebudowę ul. Polnej od ul. Ugory w kierunku ul. Legionów wraz ze skrzyżowaniem Polna-Legionów. Wartość miejskich inwestycji w uzbrojenie i drogi na JARZE w latach 2010-2017 wyniesie około 45 mln zł.  

Nie są to jedyne tereny inwestycyjne, gdzie w tym roku powstała infrastruktura drogowa. W ramach uzbrojenia terenów tzw. Abisynii została wybudowana ul. Przelot, od skrzyżowania z ul. Ciekawą do skrzyżowania z ul. Odległą. Chodniki, jezdnia, ronda, oświetlenie drogowe tak wygląda ta ulica po przebudowie. Prace były prowadzone od skrzyżowania z ul. Ciekawą do skrzyżowania z ul. Odległą. Wzdłuż przebudowywanej ulicy powstał ciąg pieszo-rowerowy. Dla spowolnienia ruchu wybudowano ronda: pierwsze powstało na skrzyżowaniu z ul. Gminną, drugie na skrzyżowaniu z ul. Odległą. Nie zabrakło przejść dla pieszych. W sumie powstało ich na całym odcinku 10. Cały układ komunikacyjny posiada jezdnię, jednostronne i dwustronne chodniki oraz drogi rowerowe. W ramach przebudowy ulicy Przelot wykonano oświetlenie drogowe, kanalizację teletechniczną, kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągową, sieć gazową i elektroenergetyczną. Prace kosztowały niespełna 5,5 mln zł.

Drogowcy pracują także Pod Dębową Górą. W ramach inwestycji przebudowywany jest: odcinek ul. Pod Dębową Górą od ul. Wielki Rów do ul. Batorego, ul. Batorego na odcinku od skrzyżowania z Trasą Średnicową Północną do ul. Pod Dębową Górą wraz z dojazdem do Oddziału Celnego. Swój wygląd zmieni także skrzyżowanie tych ulic z ul. Towarową. W tym miejscu powstanie  pięciowylotowe rondo. Zakresem zadania jest objęta budowa jezdni wraz z obustronnymi chodnikami, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. Prace w tym miejscu potrwają do końca maja 2016 r.

W połowie grudnia plac budowy przejął wykonawca, który zajmie się przebudową pierwszego odcinka ul. Płaskiej. Prace potrwają do końca sierpnia 2016 r.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.