Konwent 06Prezydenci Bydgoszczy, Grudziądza, Inowrocławia, Torunia i Włocławka przyjęli wspólne stanowisko w sprawie aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Chodzi o budowę drogi ekspresowej S10, a także rozbudowę innych ważnych dróg krajowych w województwie.

Wspólne stanowisko zostało podpisane w poniedziałek, 23 października, w Bydgoszczy podczas Konwentu Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas konwentu dyskutowano o rządowych inwestycjach drogowych i kolejowych na terenie województwa. Zaprezentowano także temat dotyczący wdrażania RPO dla województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast prezydenckich.  

Włodarze pięciu miast wystosowali apel do władz rządowych o kolejną aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych, w której uwzględniona zostanie budowa drogi ekspresowej S10, w szczególności odcinka Bydgoszcz-Toruń z węzłami drogowymi: Toruń Południe (Czerniewice) oraz Toruń Kluczyki (Podgórz).

Zgłosili także pilną potrzebę rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Pikutowo (węzeł autostrady A1) - Włocławek, a także drogi krajowej nr 25 na odcinku Bydgoszcz - Inowrocław i drogi krajowej nr 15 na odcinku Inowrocław - Toruń do parametrów klasy technicznej GP o przekroju dwujezdniowym.

W Stanowisku Konwentu Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie aktualizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) można przeczytać m.in., że "jednym z największych ograniczeń rozwoju reprezentowanych przez nas ośrodków miejskich jest stan dróg krajowych, w szczególności drogi krajowej nr 10, która tylko w małym fragmencie ma status drogi ekspresowej. Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), w której nie określono dat realizacji budowy, powoduje, że obecny niekorzystny stan może pozostać na długie lata. Już z prostej, graficznej analizy drogowej mapy Polski wynika istotne, centralne znaczenie drogi nr 10 na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jako część Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, opisywana droga razem z drogą ekspresową S5 obsługują strategiczne połączenia północ-południe oraz wschód-zachód."

Źródło: UM Bydgoszcz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.