penPolski Związek Pracodawców Budownictwa wspólnie z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa podjęli inicjatywę realizacji projektu „BIM Standard PL”. Podczas inauguracyjnego spotkania deklarację poparcia i współpracy podpisali: Wiktor Piwowski – sekretarz generalny PZITB, Piotr Kledzik – prezes zarządu PORR S.A., Dariusz Blocher – prezes zarządu Budimex S.A., Magnus Persson – prezes zarządu Skanska S.A., Jerzy Werle – prezes zarządu Warbud S.A. oraz Jan Styliński – prezes PZPB.

 

Sygnatariusze deklaracji, mając na uwadze relacje z inwestorami, podwykonawcami oraz dostawcami, uznali za konieczne przystąpienie do opracowania standardów BIM dla potrzeb inwestycji budowlanych realizowanych w Polsce w ramach zamówień publicznych.

Nowo realizowane projekty mają coraz krótsze terminy realizacji, są coraz bardziej złożone i wielowymiarowe. Obejmują wiele branż i zakresów, często mocno ingerując w istniejącą już zabudowę i infrastrukturę, powodując konieczność przebudowy lub dostosowania. Jeśli pod uwagę weźmiemy ponadto coraz krótsze terminy realizacji, brak pracowników na budowach, rosnące ceny materiałów budowlanych oraz liczne trudności związane z szacowaniem ryzyk – to wszystko wskazuje, że systemowe ujednolicenie komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego musi być wprowadzone jak najszybciej.

Prace nad projektem „BIM Standard PL” zostały już rozpoczęte, a jego wdrożenie zostało zaplanowane na 2019 r. Inicjatorzy projektu mają nadzieję, że ten istotny dla sektora budownictwa projekt zyska szerokie poparcie branży. Konsekwencją zmian i rozwoju jest ciągłe ulepszanie rozwiązań informatycznych, pozwalających na grupowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych o inwestycji.

Źródło: PZPB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.