edroga001Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie podpisał umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla docelowych dróg dojazdowych od ul. Wielickiej do nowego szpitala UJ w Prokocimiu.

 

Rozbudowa dróg dojazdowych do kompleksu szpitalnego UJ w Prokocimiu podzielona jest na etapy. W pierwszym miasto chce ułatwić dojazd do nowej placówki od strony ul. Wielickiej poprzez przebudowę ul. Kostaneckiego i rozbudowę ul. Jakubowskiego z włączeniem jej do ul. Wielickiej. –
- Mamy już wykonawcę dokumentacji projektowej tego zadania. Najpierw przygotowany będzie projekt rozbudowy ul. Kostaneckiego i uzyskana decyzja ZRID, równolegle firma będzie opracowywać dokumentację projektową dla przebudowy ul. Jakubowskiego. W trakcie tego etapu prac ma też zostać przebudowana istniejąca tam pętla autobusowa, by umożliwić większą częstotliwość kursowania komunikacji zbiorowej – informuje Łukasz Szewczyk, p.o. dyrektora ZIM w Krakowie.

Kiedy rozpoczną się prace budowlane? – Za około 9 miesięcy chcemy mieć decyzje administracyjne, które pozwolą na ogłoszenie przetargów na wykonanie robót. Zakładamy, że wcześniej robotnicy pojawią się na ul. Kostaneckiego, na której będzie wytyczony specjalny pas dla karetek – mówi dyrektor Szewczyk. – Wiemy, że prace budowlane będą wykonywane już po uruchomieniu szpitala, więc wykonawca będzie miał za zadanie tak je prowadzić, by zminimalizować utrudnienia w ruchu. Prace w terenie będziemy chcieli prowadzić najszybciej jak się da – dodaje. Do czasu zakończenia docelowego układu drogowego od strony ul. Wielickiej, placówka medyczna UJ będzie obsługiwana za pośrednictwem istniejących ulic.

Warto wiedzieć, że niedawno ZIM ogłosił przetarg na przygotowanie koncepcji, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID dla nowej drogi w Prokocimiu, łączącej ul. Kosocicką z ul. Jakubowskiego. Ta inwestycja, która pozwoli na dojazd do szpitala od strony południowej, a więc od obwodnicy autostradowej, to drugi etap prac związanych z rozbudową układu drogowego dla szpitala UJ. To zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022/2023.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.