IMG 0492Znane są już wyniki głosowania w budżecie partycypacyjnym 2017 w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich będzie realizował 80 projektów o łącznej wartości ponad 11,5 mln zł.

Głosowanie odbyło się w czerwcu. W ramach budżetu partycypacyjnego do podziału było prawie 59 milionów. Do wyboru było 1 749 projektów, w tym 180 dotyczących zadań Zarządu Dróg Miejskich.

Mieszkańcy zadecydowali o realizacji 770 projektów. Aż 80 z nich będzie realizowane przez ZDM. Są to w dużej mierze projekty dotyczące infrastruktury rowerowej (nowe drogi rowerowe, stojaki, stacje napraw itd.). Warszawiacy wysoko ocenili też projekty poprawiające bezpieczeństwo pieszych: doświetlenie przejść (kilkanaście lokalizacji), budowę i remont chodników, czy montaż azyli i progów zwalniających. Inaczej niż w ubiegłym roku, do realizacji nie trafił żaden projekt zakładający budowę sygnalizacji świetlnej czy zatok parkingowych.

Listę wszystkich projektów wybranych do realizacji i wyniki głosowania znajdują się na stronie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/

Źródło: ZDM w Warszawie

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.