GJ041119 011To pierwszy krok dotyczący rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy Niepołomice. 4 listopada w Krakowie wicemarszałek Łukasz Smółka oraz Marta Maj, dyrektor ZDW podpisali umowę z wykonawcą, który już wkrótce przygotuje dokumentację związaną z opracowaniem projektów budowlanych i wykonawczych tego istotnego dla mieszkańców zadania.

 

- Przedsięwzięcie jest kluczowe dla rozwoju gminy Niepołomice. Rozbudowa drogi bez wątpienia przełoży się na komfortową i bezpieczną podróż wszystkich uczestników ruchu. Naszym celem jest poprawa jakości dróg w całym województwie, stąd decyzje o kolejnych inwestycjach infrastrukturalnych – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Docelowo inwestycja obejmie 7,5-kilometrowy fragment DW 964 na odcinku przebiegającym przez miejscowości położone na terenie gminy Niepołomice: Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska oraz Chobot. Szacowany koszt całości prac wyniesie 25-30 mln zł.

Zanim to jednak nastąpi konieczne jest, by podjąć działania związane z przygotowaniem dokumentacji związanej z opracowaniem projektów budowlanych, wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do otrzymania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przedsięwzięcia.

IMG 3746Na tym etapie prac zadanie zrealizuje konsorcjum firm EKKOM i Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga. Koszt dokumentacji, na której przygotowanie wykonawca ma czas do końca 2020 roku, to niemal 614 tys. zł.

- To doskonała wiadomość dla mieszkańców całego powiatu wielickiego. Drogą wojewódzką nr 964 każdego dnia przejeżdża tysiące osób. Chcemy, by ich podróż przebiegała sprawnie i bezpiecznie, dlatego też tak ważne jest przeprowadzenie tej inwestycji - mówił podczas spotkania Tomasz Tomala, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego, a zarazem szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury.

Podpisana umowa związana jest z wykonaniem pełnej dokumentacji technicznej zawierającej m.in. przebudowę i rozbudowę skrzyżowań, mostów, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników, oświetlenia, systemu odwodnienia, a także budowę i przebudowę przepustów wraz z dostosowaniem ich do funkcji przejść dla zwierząt.

 

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.