contentmap_plugin

edroga10814 wykonawców zgłosiło się do przetargu na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 142, czyli tzw. „berlinki”. Przebudowa blisko 22-kilometrowego odcinka Szczecin - Krzywnica, będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

Zdecydowano, że stare, poniemieckie płyty nie zostaną zdemontowane i wywiezione, ale rozkruszone na miejscu i zastosowane jako podbudowa nowej drogi. W Polsce metoda „rubblizingu” jest mało znana i do tej pory rzadko stosowana, wymaga bowiem specjalistycznego sprzętu: łamaczy wielogłowicowych i ultradźwiękowych.

Choć technologia wymaga specjalnego sprzętu, jest dość prosta i skuteczna. „Berlinka” to droga, która praktycznie nie przechodzi przez tereny zabudowane, a przy tej technologii (z uwagi na wibracje) problemem są zawsze pobliskie zabudowania oraz podziemne uzbrojenie terenu.

Na tak przygotowanej podbudowie zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna, przebudowane zostaną dwa mosty, jeden nad rzeką Małką w pobliżu Warchlinka oraz drugi nad rzeką Iną w pobliżu Sowna, zostaną rozebrane dwa nieczynne wiadukty, a 6 innych zostanie wyremontowanych. Planowana jest przebudowa skrzyżowań, budowa dwóch rond, przebudowa istniejących zjazdów, zatok autobusowych, przebudowa kanalizacji deszczowej, odtworzenie istniejących oraz wykonanie nowych odcinków rowów przydrożnych, budowa oświetlenia na skrzyżowaniach typu rondo, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W przetargu startowały firmy polskie oraz konsorcja firm polskich i hiszpańskich, włoskich oraz nigeryjskich. Ceny wahały się od nieco ponad 42,5 mln zł do ponad 58,6 mln zł przy zaplanowanym budżecie na ten cel w wysokości ponad 66,3 mln zł.

W tej chwili prowadzona jest procedura przetargowa i sprawdzanie ofert. Wybór wykonawcy powinien nastąpić w ciągu dwóch miesięcy. Roboty budowlane zgodnie z założeniami przetargowymi mają rozpocząć się 1 marca przyszłego roku. Termin zakończenia inwestycji to połowa października 2018 roku.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.