19851Kierowcy mogą już korzystać z nowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 między Chęcinami a Brzegami o długości ponad 9 km. Otwarty został także węzeł w Tokarni. Przełożenie ruchu jest konieczne ze względów technologicznych.

 

Wjazd na drogę ekspresową S7 od strony Kielc w kierunku Krakowa możliwy będzie bezpośrednio z tymczasowego ronda w Chęcinach (na ulicy Radkowskiej). Na początkowym krótkim fragmencie ruch skierowany zostanie na jedną jezdnię drogi S7, a na wysokości Centrum Leonarda da Vinci zostanie rozdzielony na obie jezdnie trasy ekspresowej. Zjazd na istniejącą drogę ekspresową S7 możliwy będzie za nowym mostem na rzece Nidzie w Brzegach. Ruch w kierunku od Krakowa odbywał się będzie analogicznie. Na odcinku drogi ekspresowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 100 km/h ze względu na kontynuację prac wykończeniowych w sąsiedztwie trasy.

Przełożenie ruchu na ciąg główny drogi ekspresowej S7 wynika między innymi z wykonania prac przy przebudowie obiektu mostowego w Brzegach na istniejącej drodze nr 7, którą do tej pory odbywał się ruch tranzytowy.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.