DK44 Obw Oswiecimia 01Tuż przed końcem 2019 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na projekt i budowę ostatniego z odcinków, które powstaną w ramach budowy drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, którym jest obwodnica Oświęcimia (DK 44). 30 grudnia 2019 r. rozpoczęła się procedura przetargowa. Zainteresowani wykonawcy mogą zapoznawać się z warunkami przetargu i składać oferty do 3 marca 2020 r.

 

Przed wykonawcą, który wygra przetarg będzie:
- zaprojektowanie i wykonanie dwujezdniowej drogi krajowej klasy GP, obwodnicy Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie i zostanie dołączona do istniejącej DK44. Lokalizacja drogi obejmie województwa małopolskie i śląskie, powiaty oświęcimski i bieruńsko-lędziński oraz gminy Bojszowy i Oświęcim,
- uzyskanie w imieniu i na rzecz GDDKiA wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji,
- wybudowanie obiektów inżynierskich oraz infrastruktury towarzyszącej,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi.

Niezbędne będzie szczególne podejście
W ramach tego odcinka szczególnego podejścia wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz - Birkenau, byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. W związku z tym został opracowany „Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa - Auschwitz - Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945) dla inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru, przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należy ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Raport będzie również przedmiotem analizy ekspertów UNESCO, ponieważ obszar ten od 1979 roku znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa. Wykonawca opracowując projekt budowlany, powinien analizować zawarte w nim rozwiązania pod kątem zgodności z zapisami zawartymi w tym raporcie, gdyż sprawą priorytetową jest bezkonfliktowe funkcjonowanie „dobra światowego dziedzictwa” oraz drogi krajowej.

Budowa obwodnicy Oświęcimia na tle całości zadania
Dzięki ogłoszeniu postępowania przetargowego na budowę południowej obwodnica Oświęcimia w ciągu DK 44 o długości ponad 9 km, przetargi na wszystkie odcinki realizacyjne drogi ekspresowej od Mysłowic do Bielska-Białej zostały ogłoszone w tym roku, a zakończenie budowy całego przebiegu S1 zaplanowane jest na 2023 rok.

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą:
- droga ekspresowa o długości 12,865 km,
- obwodnica Bierunia o długości 2,1 km,
- trzy węzły drogowe (Kosztowy II, Lędziny, Bieruń),
- para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III).

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą:
- droga ekspresowa o długości 15,165 km,
- trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze).

Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:
- droga ekspresowa o długości 12,02 km,
- dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok,
- para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa) oraz Dankowice Wschód (klasa III),
- obwód utrzymania drogowego.

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia o długości ok. 9 km

Wszystkie odcinki realizowane będą w formule „projektuj i buduj”, a docelowo droga S1 będzie mieć 135 km długości. Stanie się nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

Skomplikowany proces przygotowań
Pierwsze prace projektowe związane z budową drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej, wraz z budową południowej obwodnicy Oświęcimia, rozpoczęły się w październiku 2006 r. Rok później zadanie zostało ujęte w pierwszym kompleksowym programie wieloletnim - Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012, z terminem realizacji w latach 2011-2013.

Jednak ustalanie ostatecznego kompromisowego przebiegu drogi ekspresowej trwało blisko 10 lat. Było to spowodowane skomplikowanym charakterem terenu, przez który przebiega trasa:
- tereny wydobywcze czterech kopalń (KWK Ziemowit, Piast, Brzeszcze, PG Silesia),
- trzy obszary specjalnej ochrony Natura 2000 (Stawy w Brzeszczach, Dolina Dolnej Soły, Dolna Soła),
- sąsiedztwo Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau Byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, czyli obszaru, który znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO,
- liczna zabudowa mieszkaniowa.

Najważniejsze decyzje dla budowy drogi ekspresowej wraz z obwodnicą Oświęcimia zapadały po 2015 r.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 30 czerwca 2016 r., przesądzając o wyborze ostatecznego wariantu drogi (wariant E).

9 czerwca 2016 r. GDDKiA wszczęła procedurę przetargową na opracowanie Koncepcji Programowej, a umowę w tym zakresie podpisano 22 listopada 2017 r.

15 marca 2017 r. Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycyjny dla budowy drogi ekspresowej S1 wraz z budową obwodnicy Oświęcimia, natomiast 12 lipca 2017 r. Rada Ministrów zaktualizowała Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), w którym ujęta została budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy - Bielsko-Biała.

Źródło: GDDKiA O/Katowice

Komentarze  
MariuszG
0 #1 MariuszG 2020-01-07 09:32
Po ukończeniu tej inwestycji poprawi się komunikacja dla tranzytu. Oświęcim jest miastem przez które trzeba przejechać z zachodu na wschód i nie da się go ominąć bez dokładania dziesiątek kilometrów. DK 44 to nadal droga poza system ViaToll więc dla ciężarówek bardzo atrakcyjna. Okolica jest atrakcyjna dla turystów więc jest duży mix pojazdów osobowych i ciężarowych. Z obecną już użytkowaną obwodnicą północno wschodnią będzie świetnym domknięcie systemu obwodnic.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.