contentmap_plugin

budowa 03Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał skierowanie do przetargu ostatniego na południu Polski odcinka drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do Lubawki.

- Bardzo się cieszę, że kolejny odcinek drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do granicy z Czechami jest kierowany do postępowania przetargowego. Rząd chce połączyć polskie porty w Szczecinie i Świnoujściu z południem Europy, co jest ważne dla wszystkich regionów, przez które przebiega trasa S3 - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Wiceminister Jerzy Szmit poinformował, że budowa 31 km trasy S3 od węzła w Bolkowie do granicy Polski w Lubawce będzie kosztować 3,2 mld zł. Inwestycja ma zostać ukończona do 2023 roku.

Przyszła trasa ekspresowa, łącząca Bolków z Lubawką, jest ostatnim, nieskierowanym dotąd do realizacji odcinkiem drogi S3 na południu Polski. Jest to kluczowy fragment drogi, mogący poprawić płynność ruchu oraz tranzytu na obszarach przygranicznych z Republiką Czeską, jak i zespołu portów Szczecin-Świnoujście z południowymi sąsiadami.

S3 Południe Bolków (bez węzła) - granica państwa

Realizacja tego odcinka przewidziana została w systemie „Projektuj i buduj“ w podziale na dwa zadania:
- od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), ok. 16 km
- od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) – granica państwa, ok. 15 km.

Na odcinku Bolków – Lubawka/granica państwa planowane jest wybudowanie 62 obiektów inżynierskich (w tym m.in. mostów, wiaduktów, przejazdów gospodarczych, przejść dla zwierząt), 3 węzłów drogowych (Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe oraz Lubawka), MOP II - po obu stronach drogi S3 oraz 2 tuneli drogowych o długości ok. 2300 m i ok. 320 m.

Tunele przewiduje się zrealizować metodami: górniczą i odkrywkową. W ramach wyposażenia tuneli drogowych, stanowiących element transeuropejskiej sieci drogowej, zrealizowane będą systemy bezpieczeństwa i sterowania tunelami oraz Centrum Zarządzania Tunelami.

W ramach inwestycji w systemie „Projektuj i buduj“, wykonawca sporządzi kompletną dokumentację budowlaną, na podstawie której uzyska wszelkie decyzje, w szczególności ZRID (zezwolenie realizacji inwestycji drogowej) i wykona roboty budowlane.

S3 Południe Legnica - Bolków (z węzłem)

Długość tego realizowanego odcinka to ok. 36 km, w tym 4 węzły drogowe: Jawor Północ, Jawor Wschód, Jawor Południe, Bolków. Budowana droga podzielona została na dwa zadania. Łączna wartość inwestycji to ok. 900 mln zł, planowany termin zakończenia robót to IV kwartał 2018 roku.

S3 Północ Nowa Sól - Legnica (A4)

Odcinek ten jest zlokalizowany na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Ma długość około 80 km i zawiera 13 węzłów drogowych: Nowa Sól Południe, Nowe Miasteczko, Gaworzyce, Drożów, Potoczek, Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ, Lubin Zachód, Lubin Południe, Legnica Północ, Legnica Zachód oraz Legnica II.

Odcinek jest obecnie budowany. Droga podzielona została na pięć zadań i realizowana jest w systemie „Projektuj i Buduj”. Wartość inwestycji to około 3 mld zł.

Planowany termin zakończenia robót to II kwartał 2018 roku. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE.

***

S3 jako element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego

Droga ekspresowa S3 stanowi element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC - The Central European Transport Corridor). Jako fragment europejskiej trasy E65, wiodącej z północy na południe Europy, docelowo połączy Malmö w Szwecji z miejscowością Chania w Grecji. Główne cele inwestycji to ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego, skomunikowanie terenów przygranicznych poprzez autostradę A4 i sieć dróg ekspresowych z centralną Polską, poprawienie warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu, a także wyprowadzenie ruchu tranzytowego z drogi krajowej nr 3 i drogi krajowej nr 5 poza rejon miast: Jawor, Bolków, Kamienna Góra i Lubawka.

Trasa S3 na terenie Polski będzie miała długość ok. 480 km. Jej kontynuację na terenie Republiki Czeskiej będzie stanowiła droga D11 (dotychczas R11). Połączenie obu dróg realizowane jest na podstawie międzynarodowej umowy rządowej, podpisanej w 2005 r. w Straszynie.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.