budowa 11ZDW w Katowicach ogłosił przetarg na przebudowę DW 929 na odcinku od granicy Rybnika z gminą Świerklany do skrzyżowania z DW 932 w tej miejscowości. Długość odcinka, który ma być przebudowany wynosi ok. 4 km. Cała konstrukcja drogi zostanie rozebrana i wybudowana od nowa.

 

Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 929 w zakresie m.in.:
- ujednolicenia szerokości jezdni,
- przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem 11,5 tony nacisku osi,
- przebudowy i korekty geometrii istniejących skrzyżowań,
- przebudowy oraz budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych,
- przebudowy zjazdów,
- przebudowy i budowy zatok autobusowych,
- zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu,
- rozbiórka obiektu mostowego,
- wykonania elementów odwodnienia pasa,
- zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi sieci uzbrojenia terenu i inne,
- budowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę sygnalizacji świetlnej.

Inwestycja, to przedostatnia z inwestycji kluczowych, która ma zapewnione finansowanie. Ostatnią będzie przebudowa DW 948 od skrzyżowania z DK 52 w Kobiernicach do skrzyżowania z DW 946 w Żywcu.

W załączeniu lista pozostałych 11 inwestycji kluczowych przygotowanych przez ZDW w Katowicach i zgłoszonych do programu dofinansowania w ramach RPO, które dofinansowania nie otrzymały. Na wszystkie te projekty Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach uzyskał decyzje zezwalające na realizacje inwestycji drogowych (ZRID).

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.