edroga151Nowa nawierzchnia ulicy, chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowane sieci, mała architektura i zieleń, wyniesiona wyspa centralna na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Malczewskiego, która umożliwi zawracanie samochodami z obu kierunków alei - za blisko 16 milionów złotych Sopot planuje przeprowadzić gruntowny remont, fragmentu alei Niepodległości. Planowane rozpoczęcie prac to lipiec 2020 roku. Jeśli prace przebiegać będą zgodnie z harmonogramem, powinny zakończyć się do końca 30 kwietnia 2021 roku.

Przebudowa alei Niepodległości na odcinku obejmującym skrzyżowanie z ulicami Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie realizowana będzie m.in. z dwóch programów unijnych: jako część projektu pn. Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT), oraz projektu pn. Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej – Etap II.

Inwestycja obejmować będzie przebudowę skrzyżowania Al. Niepodległości z ulicami Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie. Na prace składać się będzie:
- przygotowanie terenu budowy,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zieleni, przesadzeń, nasadzeń, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji, elementów małej architektury,
- budowa lub przebudowa sieci mediów (sieć gazowa, teletechniczna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, trakcja),
- wykonanie nowej konstrukcji drogowej, chodników, ścieżki rowerowej, murków oporowych,
- wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu,
- wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych.

1. Malczewskiego 12. Wejherowska 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja obejmie:

Przebudowę Al. Niepodległości polegającą na:
• przebudowie jezdni Al. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Wejherowską wraz z przebudową obustronnych chodników i jednostronnej ścieżki rowerowej,
• wydłużeniu pasa lewoskrętu w ulicę Malczewskiego,
• umożliwieniu zawracania poprzez budowę wyspy centralnej na skrzyżowaniu z ul. Malczewskiego,
• wprowadzeniu śluzy dla autobusów.

Remont ul. Malczewskiego polegający na:
• remoncie w pełnym zakresie konstrukcji na odcinku od skrzyżowania z Aleją Niepodległości do ul. Chodowieckiego – przewiduje się wymianę nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników,
• wprowadzenie drugiego pasa do skrętu w prawo z ul. Malczewskiego w Al. Niepodległości,
• przebudowie wysp oraz jezdni w obrębie skrzyżowania z Al. Niepodległości.

Przebudowę i remont ul. Wejherowskiej polegający na:
• przebudowie wlotu ul. Wejherowskiej dla kierunku Gdańsk-Gdynia- wprowadzenie pasa wyłączenia, poprowadzenie jednej jezdni dla obu kierunków ruchu, usunięcie istniejącej jezdni,
• remont wlotu ul. Wejherowskiej dla kierunku Gdynia-Gdańsk w zakresie całej konstrukcji,
• budowę ciągu pieszo-rowerowego przy wlocie ul. Wejherowskiej dla kierunku Gdynia-Gdańsk.

Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest w połowie stycznie 2020 roku.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.