edroga001GDDKiA ogłosiła przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Trasę obwodnic wyznaczono wzdłuż DK 78 przez miejscowości: Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec. Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj” w latach 2019-2023.

 

Inwestycja podzielona została na dwa zadania. Trasa Siewierz-Poręba-Zawiercie (Kromołów) będzie mieć 16,7 km długości. W ramach tego fragmentu powstać mają m.in. dwa węzły: „Kuźnica” i „Kromołów” oraz siedem wiaduktów i cztery mosty. Droga w Zawierciu (Kromołów-Żerkowice) będzie mieć 7,6 km długości, a na trasie powstaną m.in. cztery wiadukty.

Postępowania przetargowe prowadzone będą w trybie przetargu nieograniczonego. Przy ocenie ofert złożonych w ramach przetargów kryterium ceny otrzyma wagę 60 pkt, a kryteria poza cenowe 40 pkt. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy i nie krótszym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy.

Dwujezdniowe obwodnice Zawiercia oraz Poręby w ciągu drogi krajowej nr 78 połączą się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. Droga krajowa nr 78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Obwodnica umożliwi ominięcie śródmieści, a tym samym odciążenie mieszkańców od uciążliwość ruchu samochodowego - głównie pojazdów ciężarowych.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.