budowa 06Duża liczba przetargów dla nowych inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej wartości robót budowlanych blisko 12 mld zł to duże i odpowiedzialne wyzwanie na najbliższe sześć miesięcy. To lwia część planu na ten rok. Dotychczas GDDKiA ogłosiła przetargi na kwotę ponad 2 mld złotych.

 

Drogi w przetargach
Wśród nich znajdują się m.in. 172 km drogi ekspresowej S19 na terenie województwa podlaskiego i podkarpackiego, blisko 60 km S7 na Mazowszu i w Małopolsce, prawie 50 km S11 w województwie zachodniopomorskim, blisko 47 km S1 w województwie śląskim czy ponad 37 km autostrady A2 w stronę Siedlec. To również przetargi na ostatni w ciągu S3 odcinek umożliwiający dojazd do Świnoujścia, a także fragment S14 domykający zachodnią obwodnicę Łodzi. Większość tych inwestycji realizowana będzie w systemie "projektuj i buduj", czyli wykonawcy będą musieli najpierw drogę zaprojektować, a później po uzyskaniu stosownych zezwoleń przystąpią do prac budowlanych.

Lista przetargów ogłoszonych od 1 stycznia br.:
- A18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 - 21,90 km
- S11 Koszalin - Szczecinek, węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem) - 16,81 km
- S11 Koszalin - Szczecinek, węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem) - 19,28 km
- S11 Koszalin - Szczecinek, węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - węzeł Bobolice (z węzłem) - 11,61 km
- S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik - 16,34 km
- DK78 budowa I odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia - 16,7 km

Większość przetargów zaplanowanych na tym roku zostanie ogłoszonych w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Do końca 2019 roku mają ruszyć postępowania na jedenaście zadań o łącznej długości około 250 km. Koszty robót budowlanych szacowana jest na kwotę blisko 12 mld złotych.

Kontynuacja prac
Dla inwestycji, na których rozwiązano umowy GDDKiA szuka nowych wykonawców. Trwa już przetarg na kontynuację prac na budowie drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ o długości ok. 14,4 km. Prowadzone są również negocjacje na roboty zabezpieczające na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł Częstochowa Północ - węzeł Częstochowa Blachownia.

W lipcu planowane jest otwarcie ofert na dokończenie prac na funkcjonującej już S8 Marki - Kobyłka. Wszystkie te odcinki realizowały konsorcja z udziałem firmy Salini Impregilo. Trwają również przygotowania do ogłoszenia przetargów na kolejnych dwóch odcinkach, na których odstąpiono od kontraktu z firmą Rubau, tj. S7 pomiędzy węzłami Lotnisko i Lesznowola (6,6 km) oraz S61 Podborze - Śniadowo (19,5 km).

Na przełomie lipca i sierpnia zostaną ogłoszone przetargi na dokończenie trzech odcinków S5, na których odstąpiono od umowy z firmą Impressa Pizzarotti: Nowe Marzy - Dworzysko (23,3 km), Dworzysko - Aleksandrowo (22,4 km) oraz Białe Błota - Szubin (9,7 km).

Toczy się powtórzony przetarg na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady pomiędzy węzłami Żary Zachód oraz Iłowa. W tym postępowaniu zrezygnowano ze stosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert. Analiza dotychczasowych przetargów pokazała, że wykonawcy najczęściej w takim samym stopniu spełniali dodatkowe kryteria pozacenowe takie jak: szorstkość nawierzchni, czas realizacji czy doświadczenie personelu. W efekcie o wyborze najkorzystniejszej oferty i tak ostatecznie decydowała cena. Dlatego też w kolejnych przetargach każdorazowo będzie analizowane, czy korzystać z dodatkowych kryteriów oceny ofert, których stosowanie wydłużało postępowanie i sztucznie zawyżało wartość ofert.

Lista przetargów planowanych na II półrocze 2019 r:
- A2 Warszawa - wschodnia gr. państwa bez obw. Mińska Maz. odc. w. Ryczołek (koniec obw. Mińska Maz.) - Siedlce - 37,49 km
- S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej - 39,71 km
- S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1) - 6,95 km
- S3 Świnoujście -Troszyn - 32,95 km
- S5 Ornowo - Wirwajdy - 5,02 km
- S7 Płońsk (S10) - Warszawa (S8), odc. Płońsk (S10) - Czosnów - 34,63 km
- S7 Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) - Szczepanowice - 24,04 km
- S17 w. Drewnica - w. Ząbki - 3,60 km
- S19 Choroszcz (w. Białystok Zachód) - Ploski - 53,33 km
- S19 w. Rzeszów Południe (bez węzła) - w. Babica (z węzłem) - 10,25 km
- DK75 odc. Brzesko - Nowy Sącz Odc. I - II etap łącznika "brzeskiego" - 2,99 km.

A co po 2019 roku?
Najbliższe lata to kolejne postępowania i budowy, tak aby dokończyć najważniejsze ciągi drogowe w kraju. W latach 2020-2022, zgodnie z PBDK, GDDKiA planuje ogłosić postepowania przetargowe na realizację nieco ponad 600 km nowych dróg.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.