edroga283W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja, której tematem były realizowane oraz planowane inwestycje drogowe i kolejowe w województwie. Poinformowano, że ma być więcej lepszych dróg, sukcesywnie będzie też modernizowana infrastruktura kolejowa.

Według informacji przekazanej przez wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita, w latach 2016-2019 ponad 200 milionów złotych zostanie przeznaczonych na likwidację niebezpiecznych miejsc na drogach Warmii i Mazur. Na około 33 miliony złotych przewidziano koszty przebudowy drogi nr 63 na odcinku Borki – granica województwa, natomiast ok. 1,5 mln będzie kosztować przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania drogi nr 65 z drogą wojewódzką między Oleckiem a Gołdapią na obwodnicy Olecka. Fundusze pochodzą z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Z kolei dyrektor olsztyńskiego oddziału GDDKiA Mirosław Nicewicz poinformował o planach otwarcia w najbliższych tygodniach ofert w przetargu na opracowanie koncepcji programowej dla DK nr 16 na odcinku z Borek Wielkich do Mrągowa. Oprócz tego wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie studium wraz koncepcją programową dla odcinka S16 Mrągowo-Ełk. Otwarte zostały oferty na modernizację odcinka Kisielice-Ogrodzieniec w powiecie iławskim, a już w przyszłym miesiącu ogłoszony zostanie przetarg na budowę ronda w Węgorzewie i Giżycku oraz części ciągu pieszego między Dywitami a Kieźlinami.

PKP PLK planuje natomiast przebudowę peronów i układu torowiska na Dworcu Głównym w Olsztynie. Prace powinny rozpocząć się w ciągu 2 lat. Zapowiedziano też przetarg na realizację studium wykonalności dla połączenia Olsztyn-Gutkowo. Przewidziano tam modernizację torów, a także budowę trzech przystanków kolejowych na tym odcinku. Planowana jest także budowa przystanku kolejowego na osiedlu Dajtki. Ponadto jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone dwa przetargi na modernizację linii kolejowych Olsztyn-Działdowo i Szczytno-Pisz-Ełk.

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.