bicycle redWzdłuż odcinka ulicy Przytyckiej na Wacynie oraz przy całej ulicy Wapiennej na Kierzkowie rowerzyści będą mogli poruszać się po nowych, przeznaczonych dla nich drogach. Skończyły się tam już prace budowlane. Jest to kolejna inwestycja, która była wykonana w ramach realizowanego w naszym mieście tak zwanego projektu multimodalnego.

 

Przy ulicach Przytyckiej (od Uniwersyteckiej do Traktorzystów) oraz Wapiennej (od Wolanowskiej do granicy miasta) powstały nowe drogi rowerowe z betonu asfaltowego. Zadanie obejmowało poza tym budowę kanalizacji deszczowej przy Wapiennej, chodnika przy Przytyckiej i oświetlenia obu ciągów. Łączna długość wybudowanych dróg to 1,11 km.

Odcinek przy ulicy Przytyckiej jest wprawdzie dość krótki, ale dzięki niemu powstało połączenie dwóch innych ciągów rowerowych w tym rejonie - tego biegnącego przez miejscowości Bielicha i Wacyn w gminie Zakrzew z tym, który jest wzdłuż ulicy Uniwersyteckiej w radomskiej dzielnicy Wacyn. Powstał tam ponadto rowerowy wlot w ulicę Konecką. W ten sposób zostały zapewnione połączenia z dwiema dzielnicami, przez które można dostać się lokalnymi uliczkami do centrum miasta. Przy okazji przyszłej przebudowy ulicy Przytyckiej droga rowerowa powstanie także obok radiostacji.

Ulica Wapienna jest natomiast miejscem, w którym wspomniany projekt multimodalny, wykonywany przez instytucje podległe prezydentowi miasta, łączy się z inwestycją realizowaną przez powiat radomski. To właśnie poza granicami Radomia powstaje dalszy ciąg trasy rowerowej, którą będzie można dojechać aż w okolice zbiornika w Domaniowie.

Roboty na Wacynie i Kierzkowie wykonywała firma Budromex z Radomia. Kosztowały one ponad 1,9 miliona złotych.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.