23805Na budowie obwodnicy Sanoka (DK28) wykonawca - Max Bögl Polska - prowadzi intensywne prace na wszystkich frontach robót i w pełnym zakresie. Zaawansowanie robót drogowych wynosi 55%, mostowych 67%, a branżowych 48%.

 

Aktualnie wykonawca kontynuuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów, umacniania skarp oraz humusowania i rozbiórki nasypu przeciążeniowego. Trwa także remont ul. Dworcowej w Sanoku, który potrwa do końca czerwca br. W ramach budowy obwodnicy Sanoka, planowany jest także remont ul. Lipińskiego w ciągu DK84. Tutaj prace rozpoczną się we wrześniu br.

Prowadzone są także roboty mostowe:
- przepust drogowy PD-13.3E: wykonanie fundamentu;
- wiadukt drogowy WD-1: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, mury z gruntu zbrojonego, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków,
- most drogowy MD-10: wykonanie drenażu za płytą przejściową, wykonanie kap chodnikowych, wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, montaż kotew wklejanych, wykonanie hydroizolacji z papy na ustroju nośnym;
- most drogowy MD-5: wykonanie płyty przejściowej, wykonanie zasypki konstrukcyjnej, montaż desek gzymsowych i krawężników, wykonanie betonu konstrukcyjnego szczelin dylatacyjnych, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, montaż kotew wklejanych;
- most drogowy MD-5A: zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;
- most drogowy MD-5B: wykonanie zasypki konstrukcyjnej, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych;
- przepust PP-6.1E: wykonanie gzymsów, wykonanie fundamentu pod bariery;
- most drogowy MD-6 : mury z gruntu zbrojonego, zasypka konstrukcyjna, wykonanie warstwy hydroizolacyjnej, wykonanie stożków, betonowanie korpusu;
- wiadukt drogowy WD-8: wykonanie stożków, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, zasypka konstrukcyjna, wykonanie hydroizolacji z papy na ustroju nośnym, wykonanie płyty przejściowej;
- most drogowy MD-7: wykonanie murów z gruntu zbrojonego, montaż krawężników, montaż desek gzymsowych, płyta przejściowa - hydroizolacja, wykonanie kap chodnikowych, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, montaż kotew wklejanych, betonowanie ochronne izolacji, wykonanie drenażu za płytą przejściową;
- wiadukt drogowy WD-4: montaż krawężników, wykonanie kap chodnikowych, beton konstrukcyjny szczelin dylatacyjnych;
- wiadukt drogowy WD-3: wykonanie płyty przejściowej, wykonanie zasypki konstrukcyjnej.

238062380723808

Realizowane są również roboty branżowe takie jak: wykonywanie kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika podziemnego, budowa zbiorników retencyjnych, oświetlenie drogowe na rondach, łączniku ul. Okulickiego i miejscu do kontroli pojazdów oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

Umowa na projekt i budowę obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28, o wartości ok. 140 mln zł, została podpisana na początku 2016 r. Prace budowlane rozpoczęły się w sierpniu 2017 roku. Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstanie 12 obiektów inżynierskich, 4 obiektów na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego roku.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.