roboty drogowePrawie 900 mln zł brutto kosztują podpisane w 2018 roku przez Poznańskie Inwestycje Miejskie umowy z wykonawcami zadań inwestycyjnych w Poznaniu. To kwota ponad czterokrotnie większa od tej, na którą opiewały łącznie umowy podpisane przez PIM w roku 2017.

 

Zadań o dużym wymiarze, które znacząco zwiększają codzienny komfort życia mieszkańców Poznania, z roku na rok przybywa, a ich obsługa przebiega coraz sprawniej. W 2018 roku zakończono i przekazano mieszkańcom 35 inwestycji związanych z miejską infrastrukturą - ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Miejskie inwestycje rosną
Pod względem wartości nowych, podpisanych umów, dotyczących miejskich projektów infrastrukturalnych, rok 2018 był najlepszym w historii spółki. Największa z nich, dotycząca budowy trasy tramwajowej do Naramowic, której realizacja rozpoczęła się pod koniec ubiegłego roku, ma wartość prawie 380 mln zł brutto. Od 1989 roku do tej pory większą wartość miały tylko dwie umowy - na wybudowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego spalarni śmieci oraz na przebudowę stadionu miejskiego przed Euro 2012.

W czołówce miejskich przedsięwzięć znalazły się również dwie inne, na realizację których w ubiegłym roku PIM podpisały umowy, o wartości przekraczającej 100 mln zł brutto każda. Są to przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje oraz trasy tramwajowej od ul. Kórnickiej, przez os. Lecha, do ronda Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze wzdłuż ul. Unii Lubelskiej.

W 2017 roku największą inwestycją, dla której PIM wybrał w przetargu wykonawcę i podpisał z nim umowę, jest kończąca się obecnie zgodnie z planem przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do Ratajczaka. Ta inwestycja jest warta 58 mln zł. W zeszłym roku, kilka tygodni przed ustalonym terminem, kierowcy mogli zacząć korzystać z przebudowanej kosztem ok. 155 mln zł brutto estakady katowickiej. Realizacja tej inwestycji była tańsza niż wcześniej szacowano. Tańsza od wstępnych wyliczeń okazała się również m.in. budowa parku Rataje.

Kolejny rok ciężkiej pracy
Wyburzenie starego i budowa nowego mostu wzdłuż drogi krajowej nr 92 to jedna z wielu rozpoczętych przez PIM w ubiegłym roku inwestycji, które - ze względu na swój zakres - są w tym roku kontynuowane. Część z nich - m.in. przebudowa ul. Palacza i trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze, budowa pływalni na Ratajach czy placówki opiekuńczo-wychowawczej na ul. Pamiątkowej - ma zostać w tym roku zakończona i oddana do użytku.

Pierwszą odebraną inwestycją PIM w tym roku była budowa ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira na Antoninku, które dzięki prowadzonym od lipca kompleksowym robotom przeszły gruntowną metamorfozę.

Kontynuowane będą również prace związane z największym zadaniem rewitalizacyjnym Poznania - Projektem Centrum, którego pierwszy etap - przebudowa ul. Św. Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do Ratajczaka - zostanie oddany do użytku w marcu. Niebawem rozpoczną się prace projektowe związane z przebudową fragmentu ul. Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz Towarową. PIM rozpisał również przetarg, który wyłoni projektanta budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka. Trwają także prace projektowe związane z realizacją w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przebudowy ronda Rataje i wspomnianej wcześniej budowy trasy tramwajowej do Naramowic.

W tym roku przygotowane zostaną projekty przebudowy kolejnych ulic Poznania - m.in. Św. Wawrzyńca, Kolejowej, Jarochowskiego i Ożarowskiej. Powstanie projekt przebudowy trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego i zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka. Przebudowane zostaną m.in. ulice: Jackowskiego, Heweliusza, Szwajcarska i Folwarczna, na której prace prowadzone są od ubiegłego roku. Rozpocznie się też przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. Powstanie projekt i ruszy budowa kolejnych odcinków Wartostrady. Udogodnienia dla rowerzystów pojawią się również na ul. Grunwaldzkiej.

Źródło: PIM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.