contentmap_plugin

WP 20160814 10 46 06 ProTrwa przebudowa mostu na Pilicy w Osuchowie (gm. Promna). Skanska, która jest generalnym wykonawcą inwestycji, rozebrała już tymczasowy drewniany most, w miejsce którego powstaje nowy most stalowo-żelbetowy. Spływy kajakowe Pilicą, a właściwie przeprawa przez teren prowadzonych prac, jest możliwa.

Przeprawa w Osuchowie położona jest na 55,7 kilometrze Pilicy. Drewniany most wybudowany został w latach 70. Ze względu na zły stan techniczny wymagał rozbiórki. Nie wytrzymywał ciężaru licznie korzystających z niego mieszkańców okolicznych wsi z gminy Promna, Dębnowola i Mogielnica, którzy dojeżdżali na swoje pola. Dlatego trzeba było go rozebrać i postawić nowy obiekt.

- Prace rozpoczęliśmy na początku lipca br. i potrwają one łącznie 4 miesiące. Dotychczas wyburzyliśmy stary most. Zakończyliśmy też prace związane z wbijaniem pali z rur stalowych. W tym tygodniu rozpoczniemy betonowanie dwudziestu slupopali. Przed nami jeszcze piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjnie konstrukcji stalowej, montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego oraz betonowanie płyty pomostu - relacjonuje Michał Borek, kierownik robót, Skanska. – Do wykonania konstrukcji stalowej wykorzystamy belki przygotowane przez kielecką Wytwórnię Konstrukcji Stalowych Skanska. Wytwórnia dysponuje uniwersalnym i nowoczesnym parkiem maszynowym do obróbki stali oraz innych metali, co umożliwi sprawne wykonanie tego etapu prac - dodaje.

WP 20160814 10 48 14 ProW ramach zadania Skanska wykona również przyczółki i oczepy oraz odtworzy dojazdy do mostu i umocni brzegi rzeki.

Nowy most będzie miał 140,5 metra długości oraz blisko 5 metrów szerokości. Będzie to obiekt dziewięcioprzęsłowy posadowiony na 10 podporach ze słupopali o średnicy 70 cm. Słupopale wykonane będą z rur stalowych wypełnionych żelbetem, zaś konstrukcja ustroju nośnego będzie spierać się na żelbetowych oczepach. Tak wykonany obiekt będzie trwały, wytrzymały na obciążenie i bezpieczny dla użytkowników.

Największym wyzwaniem podczas prowadzenia prac było wbijanie słupopali w nurcie rzeki. Płynąca woda powodowała przesuwanie stalowych pali, dlatego montaż w takich warunkach wymagał szczególnej precyzji. Z 10 podpór mostu 5 posadowiono w rzece.

Inwestycja realizowana jest na zlecenie Urzędu Gminy Promna. Wartość robót wynosi blisko 2 mln zł brutto.

- Spływy kajakowe Pilicą, a właściwie przeprawa przez teren prowadzonych prac jest możliwa. W czasie gdy prowadzone są ciężkie prace spływ rzeką można kontynuować przenosząc kajaki kilka metrów lądem – zapewnia Michał Borek ze Skanska.

Pilica liczy 319 km i jest najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Wisły. Swoje źródło ma w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wokół rzeki rozciągają się malownicze krajobrazy, dlatego stanowi ona ciekawy szlak kajakowy, który w sezonie przyciąga setki amatorów tego sportu. Liczne wyspy, rozlewiska, łuki i pętle, a także atrakcyjne pod względem krajoznawczym okolice - bogate m.in. w liczne zabytki - sprawiają, że trasa nie jest nudna.

W Osuchowie zawsze było dobre wyjście na ląd i łąki oraz niewielka plaża, gdzie kajakarze mogli chwilę odpocząć lub zorganizować sobie biwak. Po zakończeniu budowy nowego mostu tereny ponownie będą udostępnione turystom. Warto zatrzymać się tu na chwilę. Na terenie gminy Promna można bowiem zwiedzić ponad 50 zabytków – to m.in. kapliczki, parki, pałace, kościoły – najstarsze z nich, to zajazd w Przybyszewie i Pałac w Promnie – obydwa z XVIII w. Dolina rzeki Pilicy przebiegająca m.in. przez Osuchów należy do programu ochrony przyrody NATURA 2000.

Źródło: Skanska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.