PB14270110 czerwca w godzinach popołudniowych na ponad 3-km odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni. Remont dotyczy fragmentu pomiędzy węzłami Murckowska (skrzyżowanie A4 z drogą krajową nr 86) i Mysłowice, na jezdni w kierunku Krakowa.

Na czas trwania prac wprowadzone zostały tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Zakończenie robót zaplanowano na 30 czerwca br.

– Na bezpłatnym odcinku autostrady, w okolicy Węzła Murckowska, natężenie ruch pojazdów w szczytowych momentach bywa nawet trzykrotnie większe, niż na pozostałej części koncesyjnego odcinka autostrady A4. Po około dziewięciu latach tak intensywnej eksploatacji tego fragmentu, nawierzchnia jezdni wymaga wymiany – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Zmiany w organizacji ruchu:
- pojazdy podróżujące w kierunku Katowic poruszają się dwoma zwężonymi pasami, na których  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h,
- pojazdy jadące autostradą A4 w kierunku Krakowa poruszają się jednym pasem ruchu, przekierowanym na przeciwległą jezdnię. W miejscu zwężenia jezdni (z dwóch pasów do jednego) wprowadzono ograniczenie prędkości do 60 km/h, natomiast na całej długości zwężonego odcinka obowiązuje ograniczenie do 80 km/h,
- pojazdy zjeżdżające z DK 86 na Węźle Murckowska i jadące w kierunku Krakowa poruszają się jednym, lewym lub prawym (naprzemiennie, w zależności od postępu prac) pasem ruchu, przy ograniczeniu prędkości do 80 km/h.

Źródło: SAM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.