Droga nr 546. Kwiecień 01W Łubiance łączą się droga wojewódzka nr 546 prowadząca w kierunku miejscowości Zławieś Wielka, droga wojewódzka nr 553 w kierunku Torunia i Unisławia oraz droga powiatowa biegnąca w kierunku Chełmży. Skrzyżowanie ze względu na duże natężenia ruchu było szczególnie niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów. Z tego powodu zarządca drogi zaplanował powstanie w tym miejscu ronda.

 

- Zdecydowana większość prac jest już za nami – mówi prezes firmy Kobylarnia S.A. Andrzej Ładyński. - Na ponad dwukilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej pomiędzy Bierzgłowem i Łubianką układamy ostatnie warstwy nawierzchni. Powstała też konstrukcja zachodniej części ronda w Łubiance. Realizowany jest jeden z ostatnich etapów prac związany z pracami we wschodniej części nowego skrzyżowania z ruchem okrężnym. Na czas tych robót wprowadzony został na drodze nr 553 ruch wahadłowy. Wykonujemy również ostatnie roboty brukarskie i prace wykończeniowe związane z zagospodarowaniem przyległego terenu. Zakładamy, że kierowcy jeszcze przed wakacjami skorzystają z przebudowanych dróg.

Droga nr 546. Kwiecień 02W ramach inwestycji jezdnia drogi wojewódzkiej nr 546 została poszerzona, a łuki dostosowano do obecnie obowiązujących standardów. Wzdłuż całego odcinka powstał oświetlony ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2-2,5 metra. Łączy się on z drogą rowerową Toruń - Unisław. Na terenach zabudowanych i w rejonie przystanków autobusowych dobudowano chodniki. Zgodnie z projektem zbudowano 6 zatok autobusowych i zjazdy na posesje oraz drogi lokalne. Powstała również kanalizacja deszczowa.

Przebudowany został poza tym most nad Papowską Strugą, który zamieniono na przepust. Konieczne były w tym miejscu dodatkowe roboty związane z usunięciem pali, na których opierała się stara konstrukcja. Rozszerzony został też zakres prac przy rondzie w Łubiance. Po rozbiórce konstrukcji jezdni konieczna była rozbiórka fundamentów dawnego budynku i wymiana gruntu. Naprzeciwko centrum kultury wkrótce zakończy się też budowa parkingu dla 56 samochodów wyposażonego w wjazdy od strony drogi nr 553 i 546. Przewidziano też wydzielone zatoki postojowe w rejonie ul. Samorządowej.

Inwestycja jest finansowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie dofinansowuje również własnymi środkami gmina Łubianka. Koszt prac budowlanych to blisko 13 mln zł.

Źródło: Kobylarnia

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.