A2obwPoznania18 marca rozpoczynają się prace związane z dobudową trzeciego pasa na 16-kilometrowym odcinku autostrady A2 w Poznaniu. Do ich podjęcia zobowiązany jest koncesjonariusz (Autostrada Wielkopolska SA) w związku z przekroczeniem poziomu swobody ruchu na wyżej wymienionym odcinku. Prace potrwają do połowy 2020 roku i będą realizowane etapowo.

 

GDDKiA jest zarządcą autostrady A2 w ograniczonym zakresie z uwagi na obowiązującą umowę koncesyjną oraz przepisy ustawy o drogach publicznych. Wynika z nich, że pełnienie funkcji inwestora należy wyłącznie do AW SA. To do jej praw i obowiązków należy przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie 16 kilometrowego odcinka A2.

Plac budowy został przekazany wykonawcy wybranemu przez AW SA, którym jest konsorcjum A2Route Sp. z o.o. (Strabag Polska Sp. z o.o., KI One SA.) i to on odpowiada za prawidłowe i czytelne oznakowanie terenu budowy.

GDDKiA będzie prowadzić nadzór i monitoring nad prawidłowym przebiegiem inwestycji.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.