budowa 12Tydzień temu (21 maja) podpisana została umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Bartoszyce. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi wojewódzkiej o długości 48,6 km o kategorii KR 3. Termin realizacji kontraktu to 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych.

 

Przebudowa obejmie:
- budowę obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy,
- korektę łuków poziomych i pionowych DW512,
- budowę i przebudowę skrzyżowań drogowych,
- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, mostów i przepustów, w tym remont 1 mostu, przebudowę 1 mostu
- budowę i przebudowę zatok autobusowych, chodników i miejsc postojowych,
- budowę stanowisk do ważenia pojazdów ciężarowych z miejscem obsługi pojazdów,
- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
- niezbędne przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogowego,
- korektę poszerzenie jezdni.

Droga 512 przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie, w powiatach braniewskim i bartoszyckim, na terenie miasta i gminy Pieniężno, miasta i gminy Górowo Iławeckie oraz gminy Bartoszyce.

Źródło: NDI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.