edroga002W przyszłą środę (12 lutego) mieszkańcy Więcborka i okolicznych miejscowości będą mieli okazję, by zapoznać się z planami budowy obwodnicy miasta i zgłosić swoje uwagi. Podczas konsultacji społecznych projektanci przedstawią trzy warianty trasy.

 

- Wspólnie za samorządami lokalnymi zbudowaliśmy już 8 takich tras. Zależy nam, by obwodnica Więcborka była kolejną, która powstanie w regionie. Korzyści z realizacji inwestycji odczuwają zarówno kierowcy, jak i mieszkańcy miasta. Budowę obwodnic ujęliśmy w naszym Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Kolejowej i Drogowej. Chcemy na ten cel wykorzystywać fundusze unijne – przypomina marszałek województwa Piotr Całbecki.

Umowę na wykonanie projektu koncepcyjnego podpisano w listopadzie ubiegłego roku. Wykonawca zaproponował trzy warianty budowy obwodnicy, która ominie Więcbork od strony zachodniej. Analizowany jest plan obejścia samego Więcborka, jak i ominięcia miasta wraz z miejscowością Witunia. Projektant zakłada, że trasa przebiegać będzie od nowego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 241 kierunek Nakło nad Notecią) oraz 242 (kierunek Wyrzysk), które wybudowano w ubiegłym roku (więcej) i łączyć się będzie z drogą wojewódzką nr 189 (kierunek Złotów), z drogą powiatową prowadzącą do Nowego Dworu i drogą wojewódzką nr 241 od strony północnej (kierunek Sępólno Krajeńskie). Powstanie trasa jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, która będzie dostosowana dla pojazdów o nośności do 11,5 tony na oś.

Wykonawcy czynią starania, by nowa trasa nie kolidowała z planami rozwoju miasta i gmin. Pierwsze spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego odbyło się w styczniu, kluczowe dla kształtu obwodnicy będą jednak konsultacje społeczne.

Wytyczając plan budowy obwodnicy wykonawca zwraca uwagę m.in. na istniejący podział działek, odległości od zabudowań, zapewnienie dojazdu do posesji. Chce też uniknąć wyburzeń i ograniczyć ingerencję w środowisko naturalne.

Projekt koncepcyjny wskaże warianty budowy obwodnicy uwzględniające istniejący i planowany sposób zagospodarowania terenu. Będzie podstawą dla prac projektowych oraz starań o uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Wykonawca inwestycji przygotuje również koncepcję organizacji ruchu.

Koszt opracowania projektu wynosi 171,5 tysiąca złotych. Jego przygotowanie i uzyskanie decyzji środowiskowej zajmie około dwóch lat.

Planowana budowa obwodnicy Więcborka i wybudowanie nowego ronda to nie jedyne inwestycje drogowe, które realizowane są w Więcborku. W poprzednich latach wyremontowano nawierzchnię ulicy Mickiewicza i zmodernizowano most na rzece Orlej. Pod wiaduktem na ulicy Złotowskiej pojawiła się sygnalizacja świetlna, która zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo pieszych.

Urząd Marszałkowski w ostatnich latach zapewnił środki niezbędne do budowy 8 obwodnic. Inwestycje zostały zrealizowane w: Brodnicy, Chełmnie, Janikowie, Mroczy, Nakle nad Notecią, Mogilnie, Pakości i Płazowie.

Koszt wszystkich inwestycji to ponad 200 milionów złotych. Zadania były współfinansowane przez samorządy lokalne.

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.