contentmap_plugin

P826088723 października w godzinach nocnych rozpoczął się remont drogi krajowej nr 12 w miejscowości Zwoleń o długości około 2,3 km. Prace będą wykonywane głównie w nocy. Ruch będzie się odbywał wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną, a w przypadku zatorów – ręcznie.

Zakres prac przewiduje: frezowanie istniejącej nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie siatki stalowej, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego WMS grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA grubości 4 cm.

Wykonawca, firma FB Serwis Warszawa, rozpoczął prace od strony Puław. Wartość szacunkowa zlecenia to około 3,8 mln zł.   Termin zakończenia przewidziany został 30 listopada br.

Zalecane objazdy dla samochodów osobowych:

- od strony Puław w kierunku Radomia:
droga gminna (ul.Chopina), DK 79 (ul. Perzyny), droga gminna (ul. Kopernika i Sienkiewicza), droga wojewódzka (ul. Pionkowska) do ronda na DK 12

- od strony Sandomierza w kierunku Radomia:
droga gminna (ul. Andersa), droga powiatowa (ul. Targowa i Żeromskiego), droga gminna (ul. Armii Krajowej) do ronda na DK 12.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.