contentmap_plugin

189964 czerwca br. podpisana została umowa na rozbudowę 13-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica. Konsorcjum firm (Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych i Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie) zrealizuje zadanie o wartości ok. 35 mln zł w terminie 20 miesięcy.

 

Rozbudowa DK 28 na odcinku Siepietnica - Trzcinica polegać będzie m.in. na:
- przebudowie drogi wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś,
- budowie nowych chodników, w tym chodnika przy DK28 w Bieczu,
- budowie zatok autobusowych, przebudowie i remoncie istniejących chodników,
- budowie kanału technologicznego;
- przebudowie i odtworzeniu systemu odwodnienia drogi,
- przebudowie (zabezpieczeniu) kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej;
- wykonaniu oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.