budowa 0120 sierpnia br. GDDKiA wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę 7 odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim, o łącznej długości prawie 128 km.

Najwięcej, bo aż trzy odcinki, zrealizuje firma IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A. Będą to: Nowe Marzy – Dworzysko (23,3 km) za około 374,7 mln zł, Dworzysko – Aleksandrowo (22,4 km) za około 409,7 mln zł oraz  Białe Błota – Szubin (9,7 km) za niespełna 260 mln zł. W sumie ponad 55 km drogi za ponad miliard zł.

Dwa odcinki, 14,7-km odcinek Aleksandrowo – Tryszczyn oraz 19,3 km Szubin - Jaroszewo  zrealizuje natomiast konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. oraz TRAKCJA PRKiI S.A za łączną kwotę około 721 mln zł.

Kolejny fragment między Tryszczynem i Białymi Błotami, o długości 13,5 km, wybuduje konsorcjum: POLAQUA Sp. z o.o. i DRAGADOS S.A. za niespełna 328,5 mln zł.

Ostatni, łączący Jaroszewo z granicą województwa (25 km), powstanie za ponad 421,8 mln zł. Zrealizuje go konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. i MIRBUD S.A.

W sumie budowa 128 km drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim będzie kosztowała około 2,5 mld zł.

Po upływie czasu na wniesienie odwołań oraz po przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej postępowań, możliwe będzie podpisanie umów na poszczególne odcinki, a następnie rozpoczęcie prac projektowych.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.