droga lesnaPrzyspieszenie rozwoju regionu to główny cel "Programu dla Bieszczad". Pula środków na program to około 1 miliard złotych.

 

- Stawiamy sobie ambitne cele i je realizujemy. Wspieramy rozwój gospodarczy wszystkich regionów w Polsce. Dzisiaj możemy się pochwalić naprawdę skutecznymi działaniami na rzecz Bieszczad - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Szef resortu podkreślił, że "Program dla Bieszczad" to konkretne inicjatywy i inwestycje podejmowane od momentu przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jako pierwszy dokument takiej rangi zwróciła uwagę na obszary najbardziej oddalone od centrum kraju – takie jak Bieszczady - a przez to wymagające dodatkowych impulsów rozwojowych.

- Uwzględniając to co zostało zrobione w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i to co zostało zaplanowane na najbliższy czas, już dziś możemy powiedzieć, że pula środków przeznaczona na rozwój Bieszczad przez rząd, samorząd regionalny oraz partnerów lokalnych sięgnie 1 miliarda złotych – mówił Jerzy Kwieciński.

Z tych pieniędzy powstały nowe drogi, wyposażono szpitale, poprawiono infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i ulepszono infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. W trakcie przygotowywania lub realizacji są kolejne inwestycje m.in. budowa ośrodka przygotowań olimpijskich czy utworzenie nowych szlaków turystycznych.

Skąd pieniądze na kolejne inwestycje? Szansę stwarza na przykład Program Polska Wschodnia, w którym wydzielono 100 mln zł na projekty z dwóch najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski Wschodniej - Bieszczad i mazurskich jezior. Jednocześnie w programie regionalnym Województwa Podkarpackiego zarezerwowano 8 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w Bieszczadach. Instrument Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka oferuje dodatkowo niskooprocentowane pożyczki na inicjatywy związane z rozwojem tej branży. Od aktywności przedsiębiorców zależy ile z łącznej kwoty 308 mln zł trafi w Bieszczady.

Program zakłada, że Bieszczady będą rozwijać się w 4 kierunkach. Mają być: bliskie, przyjazne dla mieszkańców, zielone i przedsiębiorcze.

Bieszczady bliskie to bezpieczna droga do szkoły i pracy, szybkie połączenia z miastami regionalnymi oraz szybki i bezpieczny dojazd w Bieszczady dla turystów. W obszarze transportowym zainwestowano już około 200 milionów złotych. Przygotowywana jest budowa drogi S19 od Rzeszowa do granicy państwa. W planach jest modernizacja ciągów komunikacyjnych takich jak m.in. DK 84 łącząca Sanok-Zagórz-Lesko-Ustrzyki Dolne z granicą ukraińską oraz DK 28 łącząca S19 z Sanokiem, Przemyślem i granicą państwa w Medyce.

Bieszczady dla mieszkańców to dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, dobrej jakości edukacji oraz miejsc rekreacji i sportu. Innymi słowy, Bieszczady mają być miejsce przyjaznym do życia.

Bieszczady zielone to czysta energia oraz czyste rzeki i Jezioro Solińskie. Na wsparcie inwestycji związanych z ochroną środowiska przeznaczono już 60 mln zł. Realizowane są m.in. inwestycje wodno-kanalizacyjne w gminach Czarna, Ustrzyki Dolne, Cisna, Solina, Komańcza i Zagórz.

Bieszczady przedsiębiorcze to działania zmierzające do stworzenia w Bieszczadach kompleksowej i konkurencyjnej marki turystycznej.

- "Program dla Bieszczad" to poważna, długofalowa inicjatywa, której sukces uzależniony jest od dalszej współpracy. Dlatego rząd oraz samorząd województwa podkarpackiego postanowili wpisać Program dla Bieszczad do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego – poinformował minister Kwieciński, który podpisał aneks jako reprezentant rządu. Ze strony samorządu swój podpis pod dokumentem złożył wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Źródło: MIiR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.