contentmap_plugin

edroga151Sąd Okręgowy w Gliwicach zmienił rozstrzygniecie Krajowej Izby Odwoławczej, uznając, że miasto prawidłowo prowadziło postępowanie przetargowe dotyczące budowy trasy N-S. Drugi odcinek trasy wybuduje firma Drogopol ZW z Katowic.

- Wreszcie możemy ruszyć z budową – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Szkoda, że Krajowa Izba Odwoławcza od razu nie uznała naszych racji. Z powodu przeciągającej się procedury mamy opóźnienie w zaplanowanym harmonogramie robót. Terminowa i sprawna realizacja tej inwestycji jest dla nas bardzo ważna, bo na jej wykonanie staramy się o dofinansowanie ze środków unijnych – dodaje.

Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszono w grudniu zeszłego roku. Z wynikiem nie chciała pogodzić się konkurencja, stąd odwołania do KIO. Izba nakazała powtórzyć przetarg, wykluczając zwycięską ofertę. W ubiegłym tygodniu Sąd Okręgowy unieważnił jednak to rozstrzygnięcie.

Budowa trasy N-S jest sztandarowym przedsięwzięciem drogowym Rudy Śląskiej. W ramach drugiego etapu ma powstać odcinek trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej oraz nowa droga łącząca ul. Bukową z ul. Ks. Niedzieli. Budowa drogi ma potrwać dwa lata.

Docelowo trasa N-S połączyć ma Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Inwestycja ma być realizowana etapami. Pierwszy z nich został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Inwestycja kosztowała 43,5 mln zł, a na jej realizację miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36,9 mln zł. To nieco ponad 10 proc. środków, na jakie liczą władze Rudy Śląskiej przy kolejnych fazach budowy tej drogi.

Trzeci etap obejmie budowę drogi od ulicy Bukowej do ulicy Kokota w Bielszowicach wraz z węzłem dwupoziomowym. Inwestycja ta wymaga jednak aktualizacji projektu budowlanego. Na czerwiec 2015 r. zaplanowano odbiór dokumentacji i wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Z kolei w przypadku czwartego odcinka - od ulicy Kokota do ulicy Bielszowickiej - opracowana została koncepcja przebiegu drogi i wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Dla ostatniego, piątego, fragmentu – od ulicy Bielszowickiej do autostrady A4 – dokumentacja projektowa zostanie wykonana w okolicach maja lub czerwca przyszłego roku.

Źródło: UM Ruda Śląska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.